fb in
+421 2 5564 2471ico_phone

Projekt To dá rozum, ktorého partnerom je HRcomm, sa vo svojom výskume venuje okrem iného aj téme pripravenosti absolventov na trh práce. Cieľom projektu je dosiahnutie komplexnej zmeny vzdelávacieho systému na Slovensku.

 >>

TREND konferencia Personálny manažment 2017 odštartuje už o necelý mesiac svoj 23. ročník a bude sa dotýkať viacerých aspektov aktuálnej témy - Priemysel 4.0. K téme štvrtej priemyselnej revolúcie sa stretávame s množstvom informácií, ktoré sa môžu javiť často nadčasovo a niekedy až neuveriteľne.

 >>

HR 2020: TRH PRÁCE 4.0. TECHNOLÓGIE. INOVAČNÁ KULTÚRA. To je téma tohtoročnej TREND konferencie Personálny manažment 2017, konanej 3. - 4.10.2017 v Bratislave. Na konferencii vystúpi mimoriadne rôznorodá a multikulturálno-multigeneračná skupina spíkrov.

 >>

Žijeme na prahu 4. industriálnej revolúcie, keď doslova za každým rohom číha „disruption“, všetko je agilné a rýchlosť a nepredvídateľnosť týchto zmien je obrovská. Využiť možnosti, ktoré technologický pokrok prináša, a zároveň byť pripravený čeliť digitálnym hrozbám.

 >>

Ako vníma Braňo Vargic, prezident HRcomm digitalizáciu HR a jej dôležitosť v dnešnej dobe? Vypočujte si rozhovor s Braňom v ďalšom vysielaní relácie PersonalistikaZet , kde o téme, ktorú pokladá za TOP tému súčasnosti, diskutoval spoločne s Jiřím Landovským a Štěpánem Bartyzalem na rádiu ZET.

 >>
 
 
1 | 2