Prečítajte si nové číslo nášho newslettra, v ktorom sa dozviete, čo je nové v našej HR komunite.

 >>

Naša minuloročná verejná zbierka pod záštitou APPA, ktorá bola zameraná na cielenú pomoc ukrajinským deťom so zdravotným znevýhodnením, pomohla zlepšiť stav malej bojovníčke Veronike s detskou mozgovou obrnou. Pre malú bojovníčku sa prostredníctvom verejnej zbierky podarilo vyzbierať ...

 >>

Používanie slovenského jazyka v pracovnoprávnych vzťahoch upravuje zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov, ktorý v § 8 ods. 2 upravuje: „Písomné právne úkony v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu sa vyhotovujú v štátnom jazyku; ...

 >>

Vážená spoločnosť, dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 20.12.2022 sa spoločnosť HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, IČO: 31751695, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb pod č. OVVS 61-1195 Ta, stáva platcom DPH.

 >>

Prečítajte si decembrové číslo nášho newslettra, v ktorom sa dozviete, čo je nové v našej HR komunite.

 >>
   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12