S účinnosťou od 21.4.2022 sa ruší nariadenie k povinnosti nosiť prekrytie horných dýchacích ciest v interiéroch budov t.j. aj na pracovisku. Detailné informácie nájdete v novej vyhláške 32/2022_V.v.SR.

 >>

Platforma GroWith HRcomm je určená na zdieľanie skúseností a podporu rozvoja našich mladých kolegov z HR oblasti. Formou pravidelných bezplatných stretnutí za účasti odborníkov z HR oblasti podporujeme vzdelávanie a ďalší rozvoj členov GroWith HRcomm.

 >>

V posledných dňoch sme svedkami vojenského konfliktu, najväčšieho od 2. svetovej vojny. Konfliktu, ktorý by sme si mysleli, že už v 21. storočí nemá čo robiť. Nemôžeme pred ním zatvárať oči.

 >>

Hľadáte informácie o tom, ako sa pohybuje miera nezamestnanosti? Alebo prečo tento udaj zostáva stabilný už 3 mesiace za sebou? Prípadne aké sú predikcie k vývoju inflácie, či o koľko vzrástla slovenská ekonomika v poslednom štvrťroku?

 >>

Kým v súčasnosti má úrad práce a sociálnych vecí lehotu 30 až 90 dní na to, aby odsúhlasil výpoveď zamestnanca so zdravotným postihnutím, po novom na to bude mať úrad práce len 7 pracovných dní.

 >>
   
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10