fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Konferencia Chopok Nr. 1 / 2022: Diverzita a Inklúzia - kvóty, smernice či kľúčová téma budúcnosti firiem a našej spoločnosti?

 

 

ROMAN BOJKO 
Equality, Diversity & Inclusion Leader  │ IKEA Czech Republic, Hungary, Slovakia

 

Roman má takmer 10 ročné skúsenosti v oblasti udržateľnosti. Od roku 2013 bol súčasťou mnohých projektov zameraných na podporu sociálnej a environmentálnej udržateľnosti, podporu sociálnych podnikov a rozvoja neziskového sektoru. V IKEA je Roman momentálne zodpovedný za manažovanie aktivít v rámci diverzity a inklúzie do vnútra firmy ale i navonok.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

Ivana HALPERT

Ľudia a Stratégia  Aj Ty v IT

 

Ivana sa venuje diverzite a inklúzii v korporátnom prostredí niečo cez štyri roky. Pod hlavičkou organizácie Aj ty v IT sa so spoločnosťami rozpráva o nesporných výhodách práce v zmiešaných kolektívoch a implementuje projekty zamerané na vzdelávanie, kariérny rast a uplatnenie žien v slovenskom IT sektore. Takisto pomáha lokálnym a medzinárodným partnerom pochopiť a načrtnúť najvhodnejšiu stratégiu vytvárania a udržiavania rodovo rôznorodých teamov na individuálnej báze. K D&I témam sa dostala cez svoje povolanie – regionálny recruitment.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

Richard HARGAŠ

Riaditeľ lokálnej divízie Technology  Accenture

 

Richard pracuje v Accenture od roku 1999, momentálne na pozícii Associate Director. V jeho zodpovednosti je vedenie lokálnej divízie Technology. Kariéru v Accenture začal ako konzultant a podieľal sa na dodávke ERP, CRM, Billing a HR projektov pre telekomunikačných klientov, pričom zabezpečoval úlohy naprieč celým životným cyklom dodávky projektov. Posledných 12 rokov bol ako projektový manažér/projektový riaditeľ zodpovedný za dodávku komplexných transformačných projektov v oblasti CRM pre telekomunikačných operátorov v strednej Európe a na Blízkom východe. V súčasnosti je tiež zodpovedný za celkovú starostlivosť o vybraných telekomunikačných klientov.
Richard je co-lead slovenského Pride Networku (LGBTQI+ zamestnanecká záujmová skupina v Accenture).

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

MARTIN KURUC 
Generálny riaditeľ │ Tesco na Slovensku

 

Martin v spoločnosti Tesco pôsobí od roku 2000, keď začínal na pozícii obchodného manažéra na jednej z prevádzok v Bratislave. Postupne prešiel viacerými pozíciami v obchodoch, na oddelení prevádzkovej podpory až po najvyššie manažérske pozície na Slovensku aj v Česku. V roku 2017 sa stal prevádzkovým a neskôr výkonným riaditeľom pre český i slovenský trh. V roku 2022 sa stal ambasádorom ocenenia zodpovedného podnikania Via Bona v kategórii zodpovedná veľká firma. V súčasnosti pôsobí ako CEO pre Tesco Stores na Slovensku. Je ženatý a má tri deti.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

JURAJ JURČÍK
Obchodný riaditeľ pre Slovensko│ Generali Poisťovňa


Juraj pôsobí 25 rokov v poisťovni Generali. Aktuálne riadi obchod v najinovatívnejšej a najrýchlejšie rastúcej slovenskej poisťovni. Veľkú časť kariéry pracoval ako finančný riaditeľ, neskôr prevzal obchod a bol CEO pre Slovensko. Ako expat pôsobil v Generali v Rusku a Česku. Má skúsenosti z viacerých fúzií a akvizícií. Je ženatý, má dve dcéry. Intenzívne sa venuje ultrabehu.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

MARIÁN LIGDA
Parahokejista

 

Marián študoval Grafologický inštitút v Prahe. Je podnikateľom a zakladateľom značky WHITEDOG.sk. Ako sám Marián hovorí: „Pracujem, aby som športoval. Športujem, aby som žil. Žijem, aby som pomáhal.“ Pred úrazom bol reprezentant Slovenska v zjazdovom a freeride lyžovaní. V súčasnosti je Paralympionik, kapitán para hokejovej reprezentácie. Taktiež pôsobí ako motivátor v projekte Slovenského paralympijského výboru - Sme si rovní a zastáva pozíciu predsedu OZ Centrum Ligda - asociácia pre telesne postihnutých.

 

MARIANLIGDA.COM


 

 

MICHAL MAJOR
Generálny riaditeľ │ Whirlpool Slovakia

 

Michal je absolventom Technickej Univerzity v Košiciach, fakulty BERG, kde neskôr pôsobil ako odborný asistent. Svoje pôsobenie v odvetví priemyselnej výroby začal v oblasti procesnej kvality v spoločnosti Gilbos Slovakia a neskôr v rámci automotive pracoval na rôznych pozíciách v oblasti SQA, procesnej a zákazníckej kvality v spoločnosti Hyundai Mobis. Od roku 2007 zastával pozíciu Lean & Production Manager v spoločnosti Hengstler. V spoločnosti Whirlpool Slovakia pôsobí od roku 2011. Svoje pôsobenie v tejto organizácii začal na pozícii Lean & Industrial Engineering managera. Od začiatku roku 2015 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti. Na základe získaných skúseností a ich aplikácii do praxe získal v roku 2019 PhD v oblasti Lean Transformácie výrobných organizácií. Aktuálne okrem riadenia Whirlpool Slovakia riadi aj strategické aktivity na zavádzanie Industry 4.0 a digitalizácie a automatizácie vo všetkých výrobných závodoch Whirlpoolu v Európe.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

LUCIA PAŠKOVÁ
Strategy, Vision, Founding Partner │ CURADEN Slovakia

 

Lucia je mama a súmama 4 detí vo veľkej patchworkovej rodine, zakladateľka, spolumajiteľka slovenského Curaproxu, agentúry Milk, Školy permakultúry a ďalších organizácií, exCEO slovenského Curaproxu, spoluzakladateľka iniciatív Kto pomôže Slovensku a Ukrajine, členka správnej rady Nextérie, Slovenskej debatnej asociácie, Bystrín a Nadácie mesta Bratislavy, podnikateľka, podporovateľka ľudských práv a regenerácie Zeme a spoločnosti, bublinová prepájačka.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

OĽGA PIETRUCHOVÁ

Hlavná štátna radkyňa │Odbor ľudských práv Ministerstva spravodlivosti SR

 

Oľga je odborníčka v oblasti diverzity, ľudských práv a rodovej rovnosti. Počas svojej kariéry pôsobila v rôznych mimovládnych iniciatívach, ako i vo verejnom sektore. 
V rokoch 2011 až 2020 bola riaditeľkou odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zastávala pozíciu podpredsedníčky správnej rady Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť a členky Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade Európy. V máji 2020 odišla z ministerstva kvôli zásadným nezhodám s vedením na nazeranie rodovej rovnosti. Od mája 2021 pracuje na odbore ľudských práv Ministerstva spravodlivosti, kde sa venuje diverzite, rodovej rovnosti a ochrane obetí domáceho násilia.
Oľga je autorkou Indexu diverzity na hodnotenie úrovne uplatňovania diverzity vo firme. 

 

LINKEDIN PROFILE

 


 

 

RADO REMÁK
Team Lead HR Business Partners │ Henkel Slovensko

 

Rado vyštudoval španielsky a anglický jazyk a literatúru na PdF UK v Bratislave a v Granade a v oblasti HR pôsobí od roku 2013, kde skúsenosti zbieral na pozíciách Recruitment konzultanta, HR Generalistu a HR Business partnera. Od roku 2019 je súčasťou Henkel Slovensko, kde aktuálne vedie tím HR Business partnerov a popri svojej pozícii zastáva rolu koordinátora Diversity&Inclusion pre Slovensko, Česko a Maďarsko. Angažuje sa v lokálnej a globálnej zamestnaneckej pracovnej skupine rozmanitosti a inklúzie a je členom Poradného výboru Charty Diverzity na Slovensku pre roky 2021-2023. V práci, v súkromí ako aj v otázkach inakosti a jej inklúzie presadzuje uplatňovanie zdravého rozumu, kritického myslenia a zdieľania praxe s cieľom ľudí prepájať a otvárať myseľ pozitívnymi príkladmi.

 

LINKEDIN PROFILE

 


 

 

IVANA VAGASKÁ

Výkonná riaditeľka Business Leaders Forum a senior programová manažérka Nadácie Pontis

 

Ivana je výkonnou riaditeľkou združenia firiem Business Leaders Forum (BLF). V Nadácii Pontis vedie tím zodpovedného podnikania a venuje sa individuálnemu poradenstvu firmám v oblasti udržateľnosti. Stála pri vzniku iniciatívy Charta diverzity, ktorú od roku 2017 na Slovensku administruje práve Nadácia Pontis a BLF. Charta poskytuje svojim signatárom-zamestnávateľom možnosť networkingu, zdieľania dobrej praxe a získanie praktickej inšpirácie v konkrétnych témach diverzity a inklúzie na pracovisku.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

ANDREJ VRŠANSKÝ

Výkonný riaditeľ │ Liga za duševné zdravie SR

 

Andrej je riaditeľom Ligy za duševné zdravie a vytvoril koncept Koalície firiem, škôl a miest za duševné zdravie. Prepája svet súkromného, verejného a tretieho sektora aktiváciou komunít s cieľom zlepšiť duševné zdravie jednotlivcov, komunít aj spoločnosti. Je členom Rady vlády pre duševné zdravie a aktívne spolupracuje s medzinárodnými združeniami tvoriacimi verejné politiky v oblasti duševného zdravia.

 

 

LINKEDIN PROFILE


 

     
Moderátori konferencie:     
     
 

ĽUDMILA GUERIN
Prezidentka HRcomm 

CEE Strategy & Transformation Senior Manager – People & Change  PwC


Ľudmila vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoju kariéru začala počas školy v oblasti marketingu (KPMG, Adidas), kedy sa po pár rokoch rozhodla pre zmenu a začala sa venovať HR. Bolo to pre ňu jedno z najlepších profesionálnych rozhodnutí. Začínala v boutique firme venujúcej sa headhuntingu C+ riadiacich úrovni, v  ktorej pokračovala aj v zahraničí. Po návrate domov v roku 2008 nastúpila do veľkej korporátnej spoločnosti centra zdieľaných služieb, kde sa venovala náboru, AC/DC a interným školeniam v oblasti mäkkých zručností. Od roku 2011 pracuje v rešpektovanej a v súčasnosti najväčšej poradenskej spoločnosti v Big4 – PricewaterhouseCoopers, momentálne na CEE Strategy & Transformation Senior Manager – People & Change. Od novembra 2018 bola Ľudmila viceprezidentkou pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring v HRcomm a v roku 2021 sa stala jeho prezidentkou. V júni 2021 získala ocenenie HRLeader.

 

LINKEDIN PROFILE

 


 

 

JAROSLAV GRYGAR
Viceprezident HRcomm

Senior Manažér HR a WEEC │ Whirlpool Corporation

 

Jaroslav vyštudoval obchodnú administratívu na City University of Seattle a operatívny manažment na Vysokej Škole Manažmentu v Trenčíne.
Po úspešnom ukončení štúdia a pracovných skúsenostiach vo Veľkej Británii, pôsobil od roku 2006 na pozícii Personálneho Riaditeľa v spoločnosti Ceragon Networks s.r.o./Nera Networks s.r.o. Špecializuje sa na oblasť zodpovedného podnikania (CSR), o čom svedčí aj významné ocenenie Via Bona Slovakia 2010 pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania, Via Bona 2019 v kategórii Skvelý Zamestnávateľ a ocenenie v oblasti ekonomickej inklúzie v rámci udeľovania Ceny ministra zahraničných vecí USA pre výnimočné spoločnosti (ACE). .
Od roku 2014 Jaroslav úspešne pôsobí v spoločnosti Whirlpool Slovakia spol. s r.o. v Popradskom závode na pozícii Konateľa spoločnosti a Senior Manažéra Ľudských Zdrojov, kde zodpovedá za úsek ľudských zdrojov a za WEEC (Európsku Odborovú Komisiu Whirlpool EMEA).
Jaroslav pôsobí od roku 2021 v HRcomm na pozícii Viceprezidenta pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring.

 

LINKEDIN PROFILE

 

 

MIROSLAVA RYCHTÁRECHOVÁ

Členka predstavenstva HRcomm

Head of Country People Manager │ Tesco Stores SR

 

Miroslava Rychtárechová je prevádzkovou personálnou manažérkou v spoločnosti Tesco Stores SR. Má viac ako 20 rokov skúseností z oblasti budovania funkčných tímov pri otváraní siete hypermarketov, ako aj tvorby stratégie riadenia ľudských zdrojov. Prešla rôznymi manažérskymi pozíciami, venovala sa tréningu a rozvoju zamestnancov a riadeniu projektov. Spolu so svojím tímom sa venuje vytváraniu dobrého miesta pre prácu, budovaniu inkluzívnej kultúry a podpory diverzity pre tisíce kolegov a kolegýň v Tescu. Práve projekt Tesco Anjel – pomoc kolegom v núdzi je jej doposiaľ najväčšia motivácia a inšpirácia v tom, že aj malá pomoc môže mať veľký význam. Je členkou správnej rady Nadácie Tesco, členkou dozornej rady Tesco Stores SR a.s., ako aj členkou dozornej rady DofE (Duke of Edinburg) mládežníckej organizácie, ktorá dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a naplniť svoj potenciál.

 

LINKEDIN PROFILE