fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Konferencia Chopok Nr. 2 / 2021: Spätná väzba - jediná cesta ako zvládnuť zlyhania a nastaviť organizáciu na trvalý rast

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm 215 € / 1 účastník
základný poplatok  335 € / 1 účastník
 
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie - coffee break (14. a 15.10.), 2x obed (14. a 15.10.), 1x večera (14.10.). Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.
 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. HRcomm nie je platcom DPH. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 421.
 
Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 11. októbra 2021 do 12:00 hod.

 

Storno podmienky:

6. - 10. október 2021 .................................. 50 % účastníckeho poplatku                   
11. - 12. október 2021 ................................ 80 % účastníckeho poplatku

od 13. októbra 2021 ................................. 100 % účastníckeho poplatku

 

V prípade záujmu o rezervovanie ubytovania sa bližšie informácie nachádzajú v sekcii miesto TU.

 

 

Odoslaním prihlášky beriem na vedomie, že vstup na konferenciu bude umožnený len plne zaočkovaným osobám.
 

Definícia plne zaočkovanej osoby:
•  Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny.
•  Najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii jednodávkovej vakcíny.
•  Najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať