fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Konferencia Chopok Nr. 2 / 2021: Spätná väzba - jediná cesta ako zvládnuť zlyhania a nastaviť organizáciu na trvalý rast
 

LUKÁŠ BAKOŠ
Stredopoliar │ Maxman Consultants

 

Lukáš je psychológ, manažér a pedagóg, ktorý kombinuje podnikanie a prácu v biznise s učením budúcich biznis psychológov na Univerzite Komenského.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

DODO DOLINKA
Success Team Coach │ Slido

 

Dodo je hudobník a talentový kouč, ktorý sa venuje pochopeniu a rozvoju silných stránok v rámci slovenského projektu Slido aj mimo neho. 
Manažérske skúsenosti získal najmä počas rokov vedenia obchodnej siete v Poštovej banke, neskôr v úspešnom slovenskom projekte Slido, v ktorom pôsobí od roku 2016. V uplynulých rokoch sa postupnou transformáciou z manažérskej role a orientáciou na starostlivosť o ľudí stal interným koučom pre zákaznícke tímy. Je vášnivým fanúšikom spätnej väzby v tímoch aj osobných vzťahoch a ako fanúšika konceptu "All-hands support" ho môžete stretnúť aj čete zákazníckej podpory Slido. Žije v Bratislave a s manželkou Jarkou sa starajú o dve výnimočné deti :)

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

MATÚŠ HORVÁTH
Head of People │ Simplicity

 

Matúš Horváth vedie People (HR) tím v Simplicity, mladom slovenskom startupe, ktorý pomáha mestám a obyvateľom lepšie komunikovať. Simplicity získalo jednu z najväčších seed-round investícii v našom regióne a momentálne sa sústredí na expanziu na US trhu. Predtým Matúš viedol People tím v Slido, pomohol najať a rozšíriť spoločnosť z 30 na 180 členov tímu pri vytváraní silnej firemnej kultúry založenej na hodnotách a vytvorením jednej z najsilnejších zamestnávateľských značiek v startupovom svete na Slovensku.
Pred startupovými vodami Matúš získaval skúsenosti vo väčších nadnárodných spoločnostiach na rôznych HR pozíciách. Matúš sa celoživotne učí a miluje pomáhať ľuďom objavovať a využívať svoj potenciál. Veľa svojej energie venuje sadeniu stromčekov tým, že prednáša, facilituje, mentoruje a vedie školenia a workshopy na rôzne HR, biznis a leadership témy. Za svoju prácu bol ocenený HR talentom roka.
Teraz Matúš objavuje aj novú rolu, kde sa so svojou manželkou pomaly učí, ako byť otcom svojej 1,5 ročnej dcéry Maríny a ako byť efektívnejší s menej hodinami spánku.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

MARIÁN KOLNÍK
Kouč, konateľ a majiteľ spoločnosti │ CIRE Consulting

 

Marián je certifikovaným client-partnerom FranklinCovey (FC Czech) od r. 2008. Je profesionálnym koučom, venuje sa lektorskej a konzultačnej činnosti. Je ženatý a má 3 deti. V r. 1985 ukončil štúdium na SVŠT v Bratislave, (Elektrotechnická fakulta, odbor elektronické počítače). Svoje vzdelanie si doplnil v r. 1995 na New York University (NYU). Neskôr prešiel kvalitným manažérskym vzdelaním v Rakúsku, Veľkej Británii a vo Francúzsku. Od r. 1991 do r. 2009 pôsobil v medzinárodných vrcholových riadiacich pozíciách najmä v bankovníctve (Creditanstalt, Vienna) a v priemysle (Lafarge, S.A, Paris). Bol členom nadnárodných akvizičných tímov, v ktorých zodpovedal za stratégiu (krajiny CE a CIS). Tu získal bohaté skúsenosti v oblasti komunikácie, vyjednávania, firemnej kultúry a vytvárania vzťahov. Aktívne pôsobí vo viacerých firmách pri vytváraní novej firemnej kultúry, orientovanej na človeka a jeho štyri mohutnosti (telo, emócie, intelekt a spiritualitu). V r. 2005 spolu s manželkou založil neziskovú organizáciu Centrum obnovy rodiny, n.o., ktorá sa venuje prevencii vzťahov v manželskom a rodinnom živote a vzdelávaniu. Na Slovensku je spoluzakladateľom akreditovaného vysokoškolského štúdia „Náuka o rodine.“

 


 

 

ROBERT KRAUSE
CEO │ KMCG

 

Robert sa štúdiu psychológie venuje viac než desať rokov. Napísal dve knihy a niekoľko vedeckých článkov. Ako dobrovoľník pôsobil na detskej onkológii a v organizácii UNICEF. Zastrešuje významné programy neurovied a neuropsychológie v Mexiku, v Španielsku a v Afrike. Ako odborníka ho oslovujú popredné slovenské a zahraničné médiá, prednáša na UKF v Nitre a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V Rádiu Slovensko vedie rubriku Doktor Krause – Záhady mysle, ktorá patrí medzi najpočúvanejšie rubriky. Počas pandémie COVID-19 bol súčasťou odborného konzília predsedu vlády SR. Pre Roberta je dôležitá najmä rodina, zdravie, šport, rozvoj a vzťahy. Je šťastne ženatý a je otcom dvoch dcér. Tvrdí, že úspech ho neurobil šťastným, ale šťastie ho urobilo úspešným.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

VIKTOR KOSTICKÝ

konzultant – lektor

 

Po získaní viac ako 10 ročných manažérskych skúseností vo vedení obchodných oddelení, firiem a tímov hlavne v IT B2B segmente, sa Viktor premiestnil na stranu konzultanta a lektora zameraného na oblasti obchodu a leadershipu. V leadershipe sa zameriava na etické zvýšenie vlastného vplyvu, biznis s ľudskou tvárou, prácu s egom a adresovanie internej toxicity. Obchodu sa venuje širokospektrálne s prioritným zameraním na pokročilejších obchodníkov a manažment v oblastiach vyjednávania, komplexného obchodu, aplikovania psychológie a behaviorálnej ekonómie do obchodu, až po využitie LinkedIn obchodu. Okrem toho pravidelne prispieva odbornými článkami do médií ako Forbes, Czech & Slovak Leaders a podobne.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

IVAN KRECHŇÁK

CEO and Co-Founder │ PowerPlay Studio

 

Ivan pôsobil ako doktor internej medicíny, no hernému priemyslu sa začal venovať už od roku 2003. Jeho špecializáciou je herný dizajn a psychológia hráča. PowerPlay Studio vydalo 18 hier hraných viac ako 20 miliónmi hráčov po celom svete. Hry vyvíja medzinárodný tím s viac ako 80 ľuďmi. PowerPlay Studio sa okrem iného aktívne podieľa na propagácii  športu a podporuje talentovaných športovcov.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

Ján MENKYNA
Founding Partner │ Menkyna & Partners Management Consulting

 

Ján je spoluzakladateľom spoločnosti Menkyna & Partners a disponuje 25 ročnou poradenskou skúsenosťou. Je promovaný psychológ, držiteľ viacerých kvalifikácií v oblasti koučingu a psychoterapie. Pre klientov je partnerom pri získavaní lídrov a trhového talentu, budovaní jednotlivých úrovní riadenia, ale aj poradcom vrcholového manažmentu pri strategických rozhodnutiach spojených s fúziami, reštrukturalizáciami či zmenou firemnej kultúry. Konzultantské tímy pod jeho vedením posúdili vyše 1 800 manažérov. Ako kouč má za sebou vyše 3 000 hodín koučingu s individuálnou klientelou najmä spomedzi vrcholových manažérov. Svoje osobné nadšenie a naplnenie našiel v téme zrelého vodcovstva, kde sa ako kouč snaží inšpirovať manažérov k prejaveniu autentického leadershipu, osobnostnému rastu, sebapoznaniu, dosiahnutiu odstupu a zrelosti.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

DANA MIŇOVÁ

Riaditeľka ľudských zdrojov │ MH Teplárenský holding

 

Dana pôsobí v manažérskych pozíciách v oblasti HR od roku 2001. Jej profesionálna cesta je spojená s change manažmentom. Aktuálne pôsobí na pozícii riaditeľky ľudských zdrojov v MH Teplárenský holding. Spolu s tímom skvelých ľudí a profesionálov budujú prostredníctvom unifikovaných procesov a postupov nový, moderný MHTH. Spoločne pracujú o. i. na posilnení zamestnaneckej značky MHTH. Firemnú kultúru a kvalitnú komunikáciu považuje za kľúčové piliere každej spoločnosti. Je pre ňu cťou byť súčasťou tohto unikátneho a bezprecedentného projektu v prostredí štátnych a.s.. Ľudskosť, profesionalita a súčasne vytrvalosť sú životné hodnoty, ktoré ju vystihujú.

„Moja práca je o ľuďoch, pre ľudí a s ľuďmi –  vyznávam profesionálny, efektívny, ale súčasne ľudský prístup s náročnosťou, emóciou a vášňou.“

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

BRANISLAV POLIAK
Riaditeľ spoločnosti  │ MATADOR Industries

 

Branislav pracuje v oblasti manažmentu viac ako 15 rokov na Slovensku aj v zahraničí. Venuje sa hlavne oblastiam inovácií, rozvoju lídrov a tvorbe tímov. Aktuálne pôsobí v skupine Matador, v ktorej vedie od roku 2018 spoločnosť Matador Industries. V minulosti viedol vývojový tím výrobcu pokladničných riešení Elcom. Od roku 2016 viedol medzinárodný výskumno-vývojový tím výrobcu kompresorov Embraco pre zákazníkov v Európe, na Blízkom Východe, v Amerike a Afrike. V Embracu so svojím tímom rozbehol Inovačné centrum pre lokálny vývoj produktov a rozvoj kompetencií slovenského závodu a program Inoveum pre rozvoj inovačných schopností stredoškolákov. Absolvent štúdia Elektroniky a Telekomunikácií na Technickej Univerzite v Košiciach a MBA štúdia na Cambridge Business School v Prahe.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

MATEJ SAPÁK
Riaditeľ │ LEAF Academy

 

Matej má skúsenosti zo štátnej správy, z biznisu a zo vzdelávania. Pracoval ako management konzultant v McKinsey & Company,  bol poradcom na ministerstve financií i ministerstve školstva a spoluautorom stratégie pre budovanie vedomostnej ekonomiky.  Vyštudoval na Harvardskej univerzite aplikovanú matematiku a neskôr právo. Jeho záujem o vzdelávanie a prácu s mládežou začal v oblasti neformálneho vzdelávania - Matej bol vedúcim skautského oddielu, debatným koučom a trénerom, a niekoľko rokov viedol letné vzdelávacie programy Discover. Neskôr vyučoval na strednej a vysokej škole a dnes je riaditeľom LEAF Academy, medzinárodnej internátnej strednej školy v Bratislave.

LINKEDIN PROFILE


 

 

IGOR TÓTH
CEO │ O2 Slovakia

 

Igor bol od úvodu roku 2021 vymenovaný do funkcie CEO z pozície riaditeľa marketingu. Igor má bohaté skúsenosti v komerčnej oblasti a v spoločnosti O2 pracuje už od roku 2008. V O2 začínal ako špecialista pre prieskum trhu a postupne prešiel viacerými pozíciami, na ktorých zodpovedal za riadenie marketingových aktivít v segmente rezidenčných a biznis zákazníkov zahŕňajúcich tarifné produktové portfólio vrátane stratégie značky, marketingovej komunikácie a tiež manažmentu hodnoty zákazníka. V roku 2011 pôsobil v oblasti riadenia zákazníckej skúsenosti v centrále Telefónica Europe v Londýne. V roku 2017 získal historicky prvý titul Marketér roka.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

Martin TUŽINSKÝ
daňový poradca │ ProFuturion accounting 


Martin je špecialista na dane a účtovníctvo, venujúci sa daňovému, ekonomickému a účtovnému poradenstvu. Od roku 2008 sa venuje lektorovaniu odborných školení zameraných na problematiku účtovníctva a daní po celom Slovensku. Od roku 2015 je člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov právnických osôb a metodicko-legislatívnej komisie pre účtovníctvo. Martin je autorom praktických pomôcok pre účtovníkov, ekonómov, daňových poradcov a audítorov. Rovnako sa venuje tvorbe odborných článkov a publikácií ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod. Martin sa venuje aj písaniu poézie. Vydal dve zbierky básní: Protéza duše (2010) a Dávky v citovej núdzi (2017).

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

ANDREJ WINTER
Customer & Employee Experience Consultant │ Anodius

 

Andrej je konzultant so silným zameraním na dáta a umelú inteligenciu. V minulosti založil a viedol 2 startupy zamerané na talent recruitment, sociálne siete a employer branding. Od roku 2015 je členom predstavenstva HRcomm.

 

LINKEDIN PROFILE


 

     
Moderátori konferencie:     
     
 

ĽUDMILA GUERIN
viceprezidentka HRcomm 
CEE Strategy & Transformation Senior Manager – People & Change │ PwC

 

Ľudmila vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoju kariéru začala počas školy v oblasti marketingu (KPMG, Adidas), kedy sa po pár rokoch rozhodla pre zmenu a začala sa venovať HR. Bolo to pre ňu jedno z najlepších profesionálnych rozhodnutí. Začínala v boutique firme venujúcej sa headhuntingu C+ riadiacich úrovni, v  ktorej pokračovala aj v zahraničí. Po návrate domov v roku 2008 nastúpila do veľkej korporátnej spoločnosti centra zdieľaných služieb, kde sa venovala náboru, AC/DC a interným školeniam v oblasti mäkkých zručností. Od roku 2011 pracuje v rešpektovanej a v súčasnosti najväčšej poradenskej spoločnosti v Big4 – PricewaterhouseCoopers, momentálne na CEE Strategy & Transformation Senior Manager – People & Change. Od novembra 2018 je Ľudmila viceprezidentkou pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring v HRcomm. V júni 2021 získala ocenenie HRLeader.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

MATÚŠ HORVÁTH
Head of People │ Simplicity

 

Matúš vedie People (HR) tím v Simplicity, mladom slovenskom startupe, ktorý pomáha mestám a obyvateľom lepšie komunikovať. Simplicity získalo jednu z najväčších seed-round investícii v našom regióne a momentálne sa sústreďuje na expanziu na US trhu. Predtým Matúš viedol People tím v Slido. Pomohol najať členov tímu a rozšíriť spoločnosť z 30 na 180 ľudí za vytvárania silnej firemnej kultúry založenej na hodnotách, čím sa pričinil o vznik jednej z najsilnejších zamestnávateľských značiek v startupovom svete na Slovensku. Pred startupovými vodami získaval Matúš skúsenosti vo väčších nadnárodných spoločnostiach na rôznych HR pozíciách. Matúš sa celoživotne učí a miluje pomáhať ľuďom objavovať a využívať svoj potenciál. Veľa svojej energie venuje presadzovaniu nových vízií tým, že prednáša, facilituje, mentoruje a vedie školenia a workshopy na rôzne HR, biznis a leadership témy. Za svoju prácu bol ocenený HR talentom roka. Postupne odhaľuje aj svoju novú rolu, ktorej sa spolu s manželkou učí, ako byť otcom 1,5 ročnej dcéry Maríny a ako byť efektívnejší pri menej hodinách spánku.

 

LINKEDIN PROFILE