fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Konferencia Chopok Nr. 2: Digitálne vzdelávanie – výzva, luxus alebo nevyhnutnosť?

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm 215 € / 1 účastník
základný poplatok  335 € / 1 účastník
pri prihlásení do 18. apríla zľava 20 € pre každého účastníka
 
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie - coffee break (6. a 7.6.), 2x obed (6.a 7.6.), 1x večera (6.6.). Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.
 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. HRcomm nie je platcom DPH. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 319.
 
Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 3. júna do 12:00 hod.

 

Storno podmienky:

29. mája - 2. júna 2019 ..................... 50 % účastníckeho poplatku                   
3. - 5. júna 2019 ................................ 80 % účastníckeho poplatku

od 6. júna 2019 .................................100 % účastníckeho poplatku

 

V prípade záujmu o rezervovanie ubytovania sa bližšie informácie nachádzajú v sekcii miesto TU.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať