fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Konferencia Chopok Nr. 2: Digitálne vzdelávanie – výzva, luxus alebo nevyhnutnosť?
     
 

DUŠAN ŠEMRINEC

partner │ Art of Change Slovensko

 

Dušan vyštudoval informačné technológie na FHI EU v Bratislave. Už počas štúdia pracoval v oblasti vzdelávania a rozvoja, medzi jeho prvé projekty patrila aj práca na prieskume odmeňovania v zahraničných firmách na Slovensku. Následne pôsobil v Prahe ako tréningový manažér pre Opel v ČR/SR, pokračoval revitalizáciou tréningového tímu pre General Motors South East Europe v Budapešti. V tomto čase začal spolupracovať aj s neziskovou organizáciou Centrum pre filantropiu. Následne svoju kariéru spojil s finančným sektorom – v ING Životnej poisťovni (dnes NN) pôsobil takmer 9 rokov na pozíciách HR sales manažéra, obchodného riaditeľa a riaditeľa pre stratégiu obchodu a HR sales ČR/SR. Od roku 2015 sa venuje konzultantskej, lektorskej a koučovacej práci, dnes ako partner Art of Change Slovensko.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

KATEŘINA KOVÁŘOVÁ

vedúca oddelenia Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov │ ArcelorMittal Ostrava

 

Kateřina vyštudovala Vysokú školu banskú, Fakultu metalurgie a materiálového inžinierstva. V súčasnosti pracuje na pozícii vedúcej oddelenia vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v ArcelorMittal Ostrava a.s., najväčšej hutníckej spoločnosti v Českej republike. Oblasťou firemného vzdelávania sa zaoberá od roku 1994. Má skúsenosti s prípravou a realizáciou rozvojových programov pre rôzne skupiny zamestnancov, podieľala sa na zavedení systému hodnotenia s nadväznosťou na odmeňovanie a vytvorenie komplexného talent manažment programu, a to aj pre robotnícke profesie.


 

 

TOMÁŠ PĚTVALDSKÝ

vedúci oddelenia Bezpečnosti práce │ ArcelorMittal Ostrava

 

Tomáš vyštudoval Vysokú školu banskú, Fakultu bezpečnostného inžinierstva. V súčasnej dobe pracuje na pozícii vedúceho oddelenia Bezpečnosti práce v ArcelorMittal Ostrava a.s., najväčšej hutníckej spoločnosti v Českej republike. Do spoločnosti ArcelorMittal nastúpil v roku 2008 na pozíciu bezpečnostného technika, posledných šesť rokov zastáva funkciu vedúceho oddelenia. Jeho snahou je zapájať do vyhľadávania rizík čo najširšiu skupinu osôb. Na tento účel sa podieľal na realizácii projektu Rudých škorpiónů, školeniach Upozorni mě alebo Vedení k bezpečnosti.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

MICHAL BAČA

Head of Training & Development │ Všeobecná úverová banka

 

Svoju kariéru začínal Michal na HR v spoločnosti Orange ako psychológ, HR špecialista a vedúci tímu Vzdelávanie a rozvoj a interná komunikácia. S bankovníctvom sa zoznámil v Slovenskej sporiteľni, kde pôsobil v rokoch 2007 až 2010 ako vedúci  Oddelenia vzdelávanie a rozvoj, kde sa čiastočne venoval aj HR partneringu. Od roku 2011 vedie vo VÚB banke Oddelenie vzdelávanie a rozvoj, kde zodpovedá za vzdelávanie, rozvoj a koučing ústredia, retailovej a firemnej pobočkovej siete a tiež dcérskych spoločností. Od roku 2016 popri práci vo VÚB aktívne zastáva pozíciu člena akreditačnej komisie pre Triple-E štandard pod hlavičkou EBTN (Brusel).

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

PAVOL ČERNEK
riaditeľ úseku Organizácie predaja │ Lidl Slovenská republika

 

Pavol vyštudoval zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Následne odcestoval do Austrálie, kde študoval a pracoval pre spoločnosť Sodexho v Sydney Opera House. Po návrate absolvoval doktorandské štúdium hospodárskej diplomacie na Ekonomickej univerzite. Následne sa v roku 2003 zamestnal v Lidl. Do otvorenia slovenského trhu pracoval pre Lidl DE a ČR. Počas svojho pôsobenia prešiel viacerými pozíciami, medziiným vedúci predaja a aktuálne vedúci organizácie predaja. Na svojej pozícii zavádza a riadi veľké projekty pre Lidl International a Lidl SK. Prednáša na  Lidl Retail akadémii na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

ILDIKÓ KUKANOVÁ

regionálna riaditeľka Retailovej obchodnej siete │ Všeobecná úverová banka

 

Ildikó absolvovala Poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Počas štúdia rok pracovala v školstve a od roku 2000 pôsobí v bankovom sektore. Začínala v Tatra banke, kde pôsobila na rôznych pozíciách, väčšinou obchodného a manažérskeho charakteru. Od roku 2018 nastúpila do VÚB a.s., kde sa v rámci svojej pozície venuje hlavne rozvoju manažérskeho potenciálu a leadershipu.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

PAULA SETNICKÁ

People Partner │ Pixel Federation

 

Svoju cestu v Pixel Federation začala Paula popri štúdiu teórie digitálnych hier. Počas troch rokov vystriedala viacero produktovo orientovaných pozícií, kým nenašla svoje miesto v People Teame. Dnes má Paula na starosti prezentáciu Pixel Federation na domácich aj medzinárodných konferenciách. Popritom sa venuje spolupráci so školami, vzdelávacími inštitúciami a koordinuje firemné stáže.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

SLAVOMÍR OSLEJ

Marketing Wizard │ Butterfly Effect

 

Do Butterfly Effect programu prišiel Slavo z Telekomu, kde bol súčasť New business development tímu a formoval partnerstvá predovšetkým so startupovým ekosystémom. V Butterfly Effecte je jeho hlavnou úlohou akvizícia účastníkov, marketing a budovanie povedomia o programe. Snaží sa tiež tvoriť synergie medzi komunitami - študentmi, mentormi aj partnermi a pomáha pri organizačnom aj obsahovom zabezpečení workshopov a mentoringov. Má bohatý network a hlavu plnú nápadov. V súčasnosti si tiež prechádza samotným programom ako UX dizajnér.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

IRINA BOLOTOVA

Group Talent Manager, Regional HR Manager for EE, Spain │ SA Eurofit Group

 

Irina je Group Talent Development Manager v skupine Eurofit, ktorá je Tier 1  dodávateľom v automobilovom priemysle. Irina celosvetovo vedie talent manažment a T&D aktivity v skupine Eurofit a zároveň je HR business partnerom pre závody vo východnej Európe, v Španielsku a v Južnej Afrike. Predtým bola HRD v spoločnosti Holcim Russia a iných medzinárodných spoločnostiach v priemysle, developmente a FMCG. Irina získala titul PhD. zo psychológie na Štátnej univerzite v Petrohrade.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

ĽUBICA GARAJOVÁ

manažérka oddelenia Vzdelávania a rozvoja │ ČSOB Finančná skupina

 

Ľubica pôsobí ako manažérka Oddelenia vzdelávania a rozvoja pre ČSOB Finančnú skupinu. V minulosti viedla oddelenie HR vzťahového manažmentu a kariérneho rozvoja v Sberbank. V oblasti finančníctva pôsobí viac ako 20 rokov a v rámci svojej HR kariéry si prešla aj viacerými expertnými pozíciami v oblasti personálneho konzultantstva, poradenstva pre expatov, talent manažmentu a koučingu. Ľubica rada pracuje na nových projektoch nielen v oblasti HR a rada zdieľa nápady a skúsenosti, ktoré sa jej osvedčili. Medzi jej najväčšie koníčky patrí cestovanie, mačky, lyžovanie a prechádzky so psom.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

SVETOZÁR STYK

Product & Services Training Manager │ Orange Slovensko

 

Prakticky celú svoju profesionálnu kariéru Sveťo zasvätil telekomunikačnému biznisu a rozvoju ľudí. V spoločnosti Orange je takmer od úplného začiatku, keď si postupne prešiel pozíciami predajcu a neskôr call center agenta. Od roku 2000 sa venuje vzdelávaniu, najskôr v rámci úseku služieb zákazníkom, od roku 2008 v pozícii Product & Services Training manažéra na úseku ľudských zdrojov. Tu má na starosti vzdelávanie pracovníkov zákazníckej podpory a elektronické vzdelávanie pre celú spoločnosť. „Tým, ako sa zásadne mení trh a prostredie biznisu, aj my meníme spôsoby vzdelávania a nášho prístupu k nemu. Veľký dôraz kladieme na elektronické spôsoby, ktoré systematicky rozvíjame. V poslednej dobe ma fascinuje svet sociálnych médií a ich využitie v podnikovej sfére,“ hovorí.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

ELENA URBANOVÁ

Senior Experience Designer │ e-learnmedia

 

Elena vyštudovala aplikovanú informatiku na FMFI UK v Bratislave. Od roku 2012 pracuje v spoločnosti e-learnmedia. Venuje sa digitálnemu vzdelávaniu z hľadiska metodiky aj samotnej realizácie. Pracuje v niekoľkých autorských nástrojoch a vedie školenia a workshopy z oblasti digitálneho vzdelávania.


 

 

MATÚŠ KOTHAJ

Learning Experience Designer | e-learnmedia

 

Matúš už popri štúdiu práva na Karlovej univerzite v Prahe začal pracovať vo veľkých medzinárodných firmách, kde si postupne prešiel takmer všetkými HR pozíciami, až sa nakoniec našiel v digitálnom vzdelávaní dospelých kolegov zo všetkých kútov sveta. Korporátnu kariéru však minulý rok zavesil na klinec a vydal sa vzdelávať svojich rodákov, Slovákov. „Do firemného vzdelávania sa snažím vniesť trochu viac ľudskosti a sedliackeho rozumu. My moderní kancelárski ľudia totiž často máme tendenciu život i vzdelávanie vo firmách si zbytočne komplikovať.“

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

 

MARTIN KALENDA

Senior Consultant, konateľ │ Image Lab

 

Martin je zakladateľom a vlastníkom poradenskej spoločnosti Image Lab. Vo svojej práci prepája znalosti z medicíny, biznisu a neuropsychológie. To prináša odvážne a netradičné pohľady na riešenie tém rozvoja výkonnosti organizácie, strategických zmien a rozvoja ľudského kapitálu. Martin vyštudoval medicínu, atestoval zo všeobecného lekárstva a leteckej medicíny. Na Nottingham Trent University získať titul MBA. V súčasnej dobe Martin pracuje ako konzultant a strategický poradca v rade spoločností. Medzi jeho klientov patria napr. Slovnaft, MOL, STOCK, Kooperativa, Škoda Auto, Porsche Slovakia, Draeger a i. Za projekt STOCK leadership academy získal Martin cenu HREA – Human Resources Excellence Award.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

DANIELA KRÍŽIKOVÁ

Managing Director, Senior Consultant │ Image Lab SK

 

Daniela vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a svoju profesionálnu dráhu začala ako klinická psychologička. Absolvovala výcvik v psychoterapii a nadobudla skúsenosti s prácou so skupinovou dynamikou a psychodiagnostikou. Po niekoľkých rokoch preniesla svoje skúsenosti do prostredia biznisu, kde začala pôsobiť ako lektor v oblasti firemného vzdelávania, neskôr ako kouč a manažér predaja v medzinárodnej finančnej inštitúcii. Od roku 2014 Daniela vedie slovenskú pobočku poradenskej a vzdelávacej spoločnosti Image Lab. Venuje sa individuálnemu a organizačnému rozvoju, pre klientov pripravuje projekty zamerané na zmenu firemnej kultúry, rozvoj lídrov, zvýšenie motivácie. Je certifikovaná koučka a vedie výcvik koučov v Gestalt prístupe.

 

LINKEDIN PROFILE


 

moderátori konferencie:    
 

BARBORA SLIVKOVÁ

HR Site Lead │ Amazon /Slovakia/

 

Od skončenia štúdia psychológie na Filozofickej fakulte UK už štrnásť rokov pôsobí v oblasti ľudských zdrojov. Svoje skúsenosti a odbornú zdatnosť v oblastiach ako napríklad posudzovanie talentov a osobnostného potenciálu, rozvoj a vzdelávanie, každodenné poradenstvo vo vedení ľudí pre manažérov (obsahujúce aj „HR hard-skills“) získavala najskôr ako konzultantka pre Trenkwalder a Timan, interná špecialistka pre Slovnaft a následne ako talent manažérka Pivovarov Topvar. Momentálne pôsobí v slovenskej divízii spoločnosti Amazon /Slovakia/ s.r.o. ako HR Site Lead. Od roku 2017 zastáva pozíciu členky predstavenstva HRcomm, zodpovedá za oblasť Motivácia a riadenie výkonnosti.

 

LINKEDIN PROFILE


 

 

PATRIK PAUKO

Happy Business Element │ People Elements

 

Patrik viac ako 20 rokov tvorí a implementuje vzdelávacie a poradenské projekty. Jeho prístup a kvalitu oceňuje vyše 70 firiem pôsobiacich v rôznych oblastiach biznisu, z toho veľká väčšina klientov opakovane vyhľadáva jeho služby. Neustále skúma a prakticky overuje spôsoby efektívneho učenia, nastavuje zrkadlo a prináša nástroje bilancovania vonkajších a vnútorných zdrojov motivácie vo firmách. Je lektorom celosvetovo oceňovaného Drive Workshopu. Patrik rád prináša a realizuje rôzne experimenty, ktorými v praxi slovenských firiem overuje výskumy z oblastí pozitívnej psychológie a behaviorálnych vied. Je autorom prvého Experimentu šťastia na Slovensku, do ktorého sa už zapojilo takmer 2 000 ľudí.

 

LINKEDIN PROFILE