fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Process Communication Model II. - zvládanie stresu a konfliktov

 

Tento modul PCM II. nadväzuje na PCM I. a je venovaný pochopeniu stresových sekvencií u jednotlivých osobnostných typov a spôsobu ich riešenia. Zároveň sa sústreďuje na praktické použitie PCM modelu formou cvičení pre manažérsku komunikáciu.

 

Počas dvoch dní na vás čakajú tieto témy:

 

PCM II: Praktické použitie PCM modelu pre komunikáciu, pochopenie stresových sekvencií u jednotlivých osobnostných typov a spôsob ich riešenia.

 

 • komunikácia zmeny na základe rôznych typov vnímania 3 stupne stresu a predvídateľné správanie pod stresom: ľahký, ťažký stres a depresie,
 • ako manažovať vlastný stres a ako pomôcť kolegom v stresovej situácii Osobnostný typ a jeho stresová sekvencia,
 • identifikácia driverov a ich zvládnutie,
 • pochvala s využitím psychologických potrieb,
 • praktický nácvik komunikácie v strese,
 • mechanizmy zlyhania jednotlivých tipov,
 • príprava akčného plánu pre manažéra,
 • zvýšenie vlastnej kapacity zvládať zlyhania a riešenie problémov v komunikácii v tíme.

 

 

Konzultant: Marián Dubjel | MD TRAINING&CONSULTING S.R.O

 

Termíny PCM II. (Každý tréningový deň trvá od 9:00 do 17:00 hod.):

 • 14. - 15.5 2020 Bratislava
 • 19. - 20.11 2020 Bratislava

 

Cena:

 • Jeden účastník: 720,- € bez DPH
 • Dvaja účastníci z jednej spoločnosti - zľava 10%, 648,- € bez DPH za každého účastníka

 

Členova HRcomm majú zľavu 20 % z účastníckeho poplatku.