PSYCHOLOGICKÉ POTREBY ako prevencia stresu
Pozývame Vás na deň otvorených dverí Process Communication Model, určený pre riaditeľov, manažérov a HR manažérov.
 
Naše psychologické potreby sú silné túžby, ktoré nás motivujú a vďaka ktorým chceme dosiahnuť určité veci a konať určitým spôsobom.
 
Rovnako ako musia byť uspokojené naše fyziologické potreby (vzduch, voda, jedlo, prístrešie, atď.), aby sme prežili, aj naše psychologické potreby musia byť naplnené, aby sme mohli byť vyrovnanými a pozitívnymi jednotlivcami. Sú to zdroje našej motivácie a energie.

To, čo človek očakáva a ponúka druhým, závisí od jeho psychologických potrieb. Zamestnanci, ktorých potreby sú uspokojované pozitívne, sú v práci efektívnejší a spokojnejší.

V rámci tréningu spoločne objavíme naše psychologické potreby a vyskúšame si ako ich napĺňať. Pridajte sa k nám a zažite klinický objav T. Kahlera, ocenený cenou Erica Berneho. 
 

Registrácia:

TU

Miesto konania:

Bratislava, Hotel Lindner

Dátum: 14. marec 2024

Organizátor:

MD Training&Consulting s.r.o. (spoločnosť je členom HRcomm TU)

Účastnícky poplatok:

59 € bez DPH / 1 účastník (obed 30 € vrátane DPH)