fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
TREND konferencia HR manažment 2019

8. október  2019 (utorok)

 

08:00 - 08:45

   

Registrácia

 

08:45 - 09:00    

Otvorenie konferencie

 

Moderátor: Ľudmila GUERIN │ Viceprezidentka, HRcomm; HR Consulting Manager PwC

 

 

 • Blok I | AGILITA

 

Agilita je schopnosť organizácie prispôsobovať sa neustálym zmenám, adaptovať sa, rýchlo sa meniť a uspieť v rýchlo sa meniacom, neistom a turbulentnom prostredí. Agilný prístup je o rýchlosti, prekonávaní bariér a používaní zdravého úsudku. Kľúčom je neustály rozvoj smerujúci k jednoduchým ale trvalo udržateľným výsledkom s pozitívnym dopadom. Nepriateľom agilného prístupu je hierarchia, ktorú je potrebné nahradiť dôverou.

 

 

09:00 - 09:40  

   

Natal DANK  Spoluzakladateľka, Agile HR Community a Southern Blue Consulting

 

TÉMA: Agilné HR - Ľudské zdroje po novom pre budúcnosť práce

 • V dôsledku rýchlo sa meniaceho sveta biznisu a potreby podporiť agilnú transformáciu organizácie je HR profesia v súčasnosti v režime dobiehania. Musíme nielen rýchlo pochopiť význam pojmu „agilný“, aby sme dokázali viesť širšiu transformáciu podniku, ale musíme tento prístup aj sami začať uplatňovať, aby sme zmodernizovali a inovovali svoje vlastné spôsoby práce.
  Agilné HR je nová napínavá téma, avšak spočiatku môže byť odstrašujúca a ťažko sa zasadzuje do kontextu. Natal Vám pomôže porozumieť tomu, čo to znamená „agilný“, preskúma s Vami, prečo sa organizácie po celom svete stávajú agilnými a ako môže HR uplatňovať tento prístup a nástroje na prácu s našimi ľuďmi po novom.

 

09:40 - 10:20

 

   

Barbora PAULOVIČ DECKEROVÁ │ Riaditeľka, IBM Partner Ecosystem IBM CEE

 

TÉMA: Cesta spoločnosti IBM smerom k etablovaniu agility v podniku

 • Prečo sme sa potrebovali transformovať a čo agilita podniku znamená pre IBM?
 • Ako zabezpečiť, aby agilita prenikla do firemného prostredia?
 • Kde začať, aké sú kľúčové prvky a výsledky?
 • Čo som sa na tejto ceste naučila a vypozorovala?

 

10:20 - 10:50

   

Prestávka

 

10:50 - 11:30

   

Peter BENKOVIČ Zakladateľ a Partner, Maxman Consultants

 

TÉMA: Agilita nie je nová hollywoodska diéta

 • Na agilitu by sme nemali pozerať ako na prchavý módny trend.
 • Na rozdiel od iných „hitov“ minulosti, neupadne do zabudnutia.
 • Ak chcete implementovať agilitu, predovšetkým si dôkladne premyslite, čo chcete dosiahnuť.
 • Na implementáciu agility netreba takmer žiadne investície. Potrebná je dôslednosť, disciplína, vytrvalosť a odhodlanie otvorene o všetkom hovoriť.
 • Nesprávne pochopená a implementovaná agilita skončí ako väčšina novoročných predsavzatí pravidelne cvičiť a schudnúť.
 • Ako pri každej zmene, aj v tomto prípade najväčšiu šancu na úspech má robiť to vlastnými silami. Spolupráca so skúseným odborníkom na manažment zmeny zvyšuje nádej na úspech.

 


 • Blok II | DÔVERA

 

Slovník Collins English Dictionary definuje dôveru ako vieru v to, že druhý človek je čestný, úprimný a dobrovoľne nerobí nič zlé. Najdôležitejším faktorom úspechu každej organizácie je schopnosť jej lídrov využívať dôveru, moc a pracovať so svojou autoritou. Skutoční lídri využívajú dôveru na iniciovanie spolupráce a na to, aby ostatných posilňovali a inšpirovali.

Dôvera podnecuje lojalitu, ktorá následne inšpiruje ľudí k tomu, aby robili, čo je v ich silách a priniesli to najlepšie pre tím v ktorom pracujú, ako aj pre celú spoločnosť.
Pre získanie dôvery a rešpektu je nevyhnutné prejavovať dôveru, rešpekt a úprimne sa zaujímať o iných. Ak sa budete správať podľa tohto pravidla - limity sa stratia.

 

11:30 - 12:10

   

Martin KELE │ Generálny riaditeľ, Matador Holding

 

TÉMA: Dôvera ako základná hodnota v Matador Group

 • Ako je hodnota dôvery skrytá v D.N.A. vo veľkej rodinnej spoločnosti? 
 • Akých princípov sa Martin drží počas svojej kariéry?
 • Čo vštepuje svojim podriadením a hlavne mladej generácii talentovaných ľudí, ktorá prichádza aj do Matadoru?

12:10 - 13:20

   

Obed

 

13:20 - 14:20

 

 

 

Lucia HLINKOVÁ │Manažérka odboru právnych služieb a členka predstavenstva, DÔVERA zdravotná poisťovňa

 

Martin ŠIKULAJ │ Partner, PwC

 


 • Blok III | KULTÚRA

Kultúra je motorom každej organizácie! Ovplyvňuje náš spôsob života, to, aké hodnoty vyznávame, aké vzťahy vytvárame a aké rozhodnutia robíme. Kultúra však zároveň môže byť komplexná, chaotická, nepredvídateľná, iracionálna... Na to, aby sme dokázali objavovať nové kreatívne možnosti, musíme vedieť prijať komplexnosť jednotlivých kultúr.


John Curran z Veľkej Británie ju s nami preskúma využitím niekoľkých zaujímavých príkladov. Ako jeden z priekopníkov podnikovej antropológie sa špecializuje na formovanie organizácií, ktoré sú vysoko produktívne a zamerané na ľudí, za účelom dosiahnutia rastu.

 

14:20 - 15:00

   

Filip HLUBOCKÝPredseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Železničná spoločnosť Slovensko

 

TÉMA: Moja cesta je cesta vlakom

 • Po štreke ťaháme našu kultúru  
 • Štrekárska povaha
 • Cestujme zadarmo, ale zaplaťme za kultúru
 • Lásky jedného štrekára      

15:00 - 15:30

   

Prestávka

 

15:30 - 16:10

   

John CURRAN │ Generálny riaditeľ a zakladateľ, JC & Associates

 

TÉMA: Kultúrna pasca: Prečo je dekódovanie kultúry kľúčom k budovaniu dynamických tímov

 

 • Prečo kultúru chápeme nesprávne
 • Ako kultúra funguje
 • Prečo je dôležitá
 • Spôsoby dekódovania kultúry pre lídrov a tímy
 • Dosiahnutie zmeny kultúry spoluprácou

 

16:10 - 16:50

   

Vyhlásenie víťazov ocenenia HRinšpirácia 2019 

 


 9. október  2019 (streda)

 

 

 • CEO INSIGHTS

 

09:00 - 09:40

   

Marek KIŠ-BANDI │ Generálny manažér, Hilti Slovakia

 

TÉMA: Kultúra a dôvera v medzinárodnej rodinnej spoločnosti

 • Caring and performance oriented culture – ako základ stratégie spoločnosti.
 • Dôvera a kultúra v motivovanosti zamestnancov a v dlhodobých výsledkoch.
 • Diverzita nemá presnú definíciu.

 

09:40 - 10:20

   

Peter HELEXA│ Generálny riaditeľ, Slovenská pošta

 

TÉMA: Stratégia Pošta 2020

 • Moderná pošta sa neustále zlepšuje
 • Moderná pošta je efektívna

 

10:20 - 10:50

   

Prestávka

 

10:50 - 11:30

   

Branislav KLESKEŇ │  Riaditeľ, LEAF 

 

TÉMA: Budovanie kultúry postavenej na vnútornej motivácii, dôvere a iniciatívnosti

 • Veľa z nás by si prialo pracovať v prostredí plne využívajúcom potenciál a ľudskosť každého z nás.
 • Ale v našich organizáciách predsa musíme naplniť vysoké ciele investorov, zabezpečiť bezpečnosť prevádzky či kvalitu. Tieto ciele nás často tlačia do potreby natlačiť ľudí do boxíkov a procesov.
 • A navyše, často napriek našej snahe sú naši kolegovia v mnohom rezignovaní alebo majú nie ideálnu dôveru v kolegov či organizáciu.
 • V tejto prezentácii sa pozrieme na príklad organizácie, ktorá sa snaží nájsť rovnováhu medzi dosahovaním výsledkov a podporou vnútornej motivácie ľudí v organizácii.

 

11:30 - 12:10

   

Tatiana ONDREJKOVÁ│ Generálna riaditeľka, pelikan.sk

 

TÉMA: The infinite game alebo moje manažérske výzvy 21. storočia

 • Manažovať spoločnosť a ľudí v tejto extrémne dynamickej dobe je ako hrať strategickú hru, ktorá nemá koniec a najmä nemá pravidlá, ktoré by platili počas celej hry. Ako sa s takouto realitou vysporiadať?

 

12:10 - 12:30    

Ukončenie konferencie

 

Moderátor: Ľudmila GUERIN │ Viceprezidentka, HRcomm; HR Consulting Manager PwC