Akadémia pracovného práva - Zodpovednosť za škodu a inšpekcia práce.

25. máj 2021 | WEBINÁR | 14:30 – 16:00

 

Prinášame Vám sériu webinárov s advokátkou Janou Olach Kostrabovou na tému Pracovné právo.

 

Počas 6. webinára sa budeme venovať téme Zodpovednosť za škodu a inšpekcia práce.

 

Na webinári si povieme,

  • aké dokumenty by mal mať zamestnávateľ so zamestnancom spísané aby si od neho mohol uplatniť náhradu škody,
  • čo robiť keď škoda vznikne,
  • o hmotnej zodpovednosti verzus zodpovednosti za zverené predmety a ako to súvisí so služobným vozidlom,
  • aké sú pokuty za pracovné úrazy po novom,
  • čo robiť keď vám príde kontrola z inšpektorátu práce?
  • a napokon čo priniesla posledná novela zákona o inšpekcii práce.

Pozrieme si aj niektoré relevantné judikáty, a to aj voči protokolom inšpektorátov.

 

Hosť:   

Jana OLACH KOSTRABOVÁ (Advokátka, lektorka a koučka, ConSense Legal s.r.o.)

Jana sa vo svojej advokátskej praxi špecializuje najmä na pracovné a obchodné právo, t.z. svet zamestnávateľov a zamestnancov. Je presvedčená, že právo, a to nielen pracovné, si vyžaduje tak odborné znalosti, ako aj schopnosť počúvať a komunikovať.

V minulosti dlhodobo pôsobila v medzinárodnej advokátskej kancelárii TaylorWessing e/n/w/c advokáti, s.r.o., kde spolu-zakladala pracovnoprávne oddelenie. Vo svete advokácie pôsobí celkovo vyše desať rokov.

Vyštudovala právo na Univerzite Komenského, postgraduálne štúdium v oblasti Európskeho hospodárskeho práva absolvovala na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Po skončení štúdia absolvovala niekoľko zahraničných stáží, najmä v Európskom parlamente a nemeckom Bundestagu. Vzdelanie profesionálneho kouča získala v roku 2019 v českom Koučink centre, absolvovala aj niekoľko zahraničných tréningov v oblasti nenásilnej komunikácie.

 

Partner:

 

Rozsah: 1,5 hod. (prosíme o prihlásenie sa 15 min. pred začiatkom)

Platforma: ZOOM

 

Uzávierka prihlášok:

24. máj 2021 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm 15 Eur / 1 účastník (Zoznam členov HRcomm TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 30 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.