Ako správne nastaviť pracovnú zmluvu alebo aby nebol prvý gombík zle zapnutý

12. máj 2016 - Bratislava (DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, Bratislava)

 

Pozor zmena miesta konania!!!

 

Odborný garant:
Mgr. Jana Olach KOSTRABOVÁ, LL.M., advokátka a JUDr. Radovan PALA, LL.M. PhD., partner, TaylorWessing  

 

Obsah:

  • ako by mala byť koncipovaná pracovná zmluva, aby chránila zamestnávateľa a zároveň nebola riziková pre neplatnosť;
  • rozbor jednotlivých ustanovení pracovnej zmluvy;
  • najčastejšie chyby pri koncipovaní pracovnej zmluvy - ktorým pokušeniam sa vyhnúť a na čo nezabudnúť;
  • vzťah pracovnej zmluvy k interným predpisom zamestnávateľa;
  • podpis pracovnej zmluvy - konanie v mene zamestnávateľa vo svetle najnovšej judikatúry;
  • zánik pracovnej zmluvy.

 

Program:
08:30 - 09:00 - Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 - Odborný program
10:30 – 10:50 - Prestávka
10:50 – 13:00 - Odborný program 
 

Partner seminára:


Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 9. mája 2016 
 
Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 40,- EUR
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 
 
Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 416. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.
 
Miesto konania

POZOR! Zmena miesta konania!

priestory spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2, Bratislava. Mapka TU

Na Kominársku ulicu je vjazd z Račianskej ulice.

 

Parkovanie

parkovať je možné v rámci Kominárskej ul. po ľavej strane, prípadne na prašnom parkovisku, ktoré sa nachádza na konci ulice vzadu.

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať