Bratislavský regionálny klub - Multigeneračné rozdiely na pracovisku

22.​ jún 2017 - Bratislava, školiace stredisko VÚB, Vlárska 48, Bratislava    
workshop

 

Odborný garant: Michal Bača, riaditeľ odboru vzdelávanie a rozvoj​, Všeobecná úverová banka, a.s. 

 

Na podujatí sa o svoje skúsenosti s Vami podelia:

Silvia Truchanová, riaditeľka divízie pre ľudské zdroje, Západoslovenská energetika,a.s.
Barbora Slivková, Senior HR Business Partner, Amazon /Slovakia/ s.r.o. 
Ľubomíra Radosová,  riaditeľ sekcie ľudských zdrojov, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Michal Bača, riaditeľ odboru vzdelávanie a rozvoj, Všeobecná úverová banka, a.s.

 

Ako firemná kultúra odzrkadľuje rôzne očakávania rôznych generácií?
Aký je  preferovaný spôsob  komunikácie rôznych generácií?
Odchodom skúsených kolegov odchádza know – how, máte plán nástupníctva? 
Vážia si „mladí“ „starých“ a naopak?
Ako sa zbaviť negatívnych predsudkov?
Ako zladiť priority jednotlivých generácií – flexibilná pracovná doba, work life balance...?

 

Program:
08:30 - 09:00 - Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 - Odborný program
10:30 – 10:50 - PRESTÁVKA
10:50 – 13:00 - Odborný program 

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 20. júna 2017 
Podujatie má limitovanú kapacitu. 

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - zdarma
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník

Kapacita podujatia naplnená, už nie je možné sa prihlásiť. 

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS:117. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.