Bratislavský regionálny klub - Rodičovstvo a / alebo kariéra

13. apríl 2016, Bratislava (budova Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28) 
podujatie Bratislavského regionálneho klubu
workshop

 

Registrácia účastníkov: 8:30 - 13:00 
Odborný program: 9:00 - 13:00  

 

Odborný garant: Oľga Berecká, vedúca Bratislavského regionálneho klubu, Slovak Telekom, a.s.

 

Na workshope budeme diskutovať o problematike materskej a rodičovskej dovolenky  - aké možnosti ponúka zamestnávateľom aj zamestnancom legislatíva a ako tieto možnosti manažéri naozaj využívajú. 
Predstavíme Vám konkrétne skúsenosti niektorých spoločností, ale aj zamestnankýň – matiek, ktorým ich zamestnávateľ umožnil venovať sa popri starostlivosti o svoju ratolesť aj práci. 

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie,  prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Uzávierka prihlášok:

prihlásiť sa na podujatie môžete do 11. apríla do 14:00 hod.

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po workshope vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 116. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.