CEO Inspire: Péter Vörös | HOPI SK

28. apríl (streda) | 14:00 do 15:00 hod. | zoom

 

 

Pozývame vás na ďalší zo série webinárov pod názvom „CEO inspire“, počas ktorých budeme na mesačnej báze prizývať inšpiratívnych generálnych riaditeľov z rôznych sektorov a formou krátkej moderovanej diskusie rozoberať aktuálne témy.

 

Ako druhého hosťa vám predstavujeme Pétra VÖRÖSA, zastávajúceho pozíciu CEO v spoločnosti HOPI SK. Diskusiou s Pétrom nás bude sprevádzať Tatiana ORGLEROVÁ, prezidentka HRcomm, ktorá pôsobí na pozícii HR Director Central and Eastern Europe & Middle East v spoločnosti Knauf Insulation.

 

Péter má za sebou štúdium Strojníckej fakulty VUT BRNO a rôzne dodatkové kurzy a štúdiá technických a netechnických oblastí riadenia.

Je ženatý a má dve dcérky, tínedžerky. Miluje svoju rodinu, cestovanie, beh, motorky a potápanie. A dobrých ľudí ...

 

Začal ako Management Trainee v spoločnosti Zlatý Bažant, teraz už Heineken Slovensko, kde si po prvom týždni nastavil budík na 3 mesiace, ako pripomienku na to, že z tejto firmy je určite potrebné odísť pred vypršaním skúšobnej doby. Nakoniec tam pracoval viac ako 21 rokov. Najdlhšie pôsobil na čele engineeringu firmy. Dlho viedol aj logistiku a plánovanie a vďaka jeho vášni k remeselným  pivám sa dostal na sales a marketing týchto nových štýlov. Najviac vďačí tejto spoločnosti a ľuďom v HS za to, že mu poskytli šancu na vyskúšanie sa vo viacerých rolách a v šírkach úrovní riadenia. Varil pivo aj sám a na rovnakej medzinárodnej súťaži vyhral cenu s vlastným pivom, aj s tým, čo uvaril pre Heineken.

 

Od roku 2018 je na čele HOPI SK s.r.o., kde sa pustil do reštrukturalizácie firmy. Stavia na hodnoty a ciele teamu, na čistú firemnú kultúru skutočnej rodinnej firmy, na tímovú spoluprácu a jasnú komunikáciu spoločných cieľov. Firma prešla ozdravným procesom a vlani nielenže dosiahla vynikajúce výsledky, ale vďaka mentalite vedenia, vyváženej miere individuálnej kreativity a zároveň vysokej schopnosti spolupráce aj v rámci HOPI holdingu Péter s optimizmom plánuje nové investície a ďalší rozvoj HOPI SK.

 

Uzávierka prihlášok:

Prihlásiť sa na podujatie môžete do 27. apríla 2021 (utorok)

 

Účastnícky poplatok:
Členská organizácia HRcomm - zdarma / Zoznam členov TU
Cena pre nečlena HRcomm 15 EUR / 1 účastník

Študenti a pedagógovia VŠ - zdarma

 

Pripojenie na webinár:
Všetkým prihláseným účastníkom na webinár pošleme link na pripojenie sa deň pred konaním webinára.

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.