Flexibilita v riadení pracovného času - Čo nám umožňuje legislatíva?

12. máj 2022 | WEBINÁR | 14:00 – 16:00

 

Prinášame sériu dvoch webinárov spájajúcich legislatívne možnosti so zdieľaním skúseností a príkladov z praxe na tému flexibilného riadenia pracovnej sily.

 

1. zo série webinárov sa bude venovať téme: FLEXIBILITA V RIADENÍ PRACOVNÉHO ČASU - ČO NÁM UMOŽŇUJE LEGISLATÍVA?

 

Webinárom vás prevedú:

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ, Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária a

Zuzana BOOROVÁ, Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov zo spoločnosti SLOVNAFT. 

 

Čomu sa budeme na webinári venovať?

  • Kontu pracovného času a jeho variantom v praxi.
  • Banke nadčasov ako pomocníkovi pri riadení pracovného času.
  • Spoznaniu časového konta.
  • Skrátenej práci v režime časového konta – je možné ich prepojenie? 

 

Rozsah: 2 hod (14:00 – 16:00)

Platforma: ZOOM

 

Uzávierka prihlášok: 11. máj 2022 (streda)

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm - 20 Eur / 1 účastník (Zoznam členov TU)
Cena pre nečlena HRcomm - 40 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
Členovia platformy GroWith HRcomm - ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA


Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 122. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.