HRcomm klub BRATISLAVA - What does it mean to be agile in HR?

 

Všetky regionálne HRcomm kluby sú presunuté na termíny máj / jún 2020

 

Vedúci HRcomm klub BRATISLAVA a odborný garant: Michal BAČA │ Vedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj, VÚB

 

Dátum: 25. marec 2020 │ 9:00 - 12:30

 

****** Daný workshop bude prebiehať v anglickom jazyku ******

 

It is easy to understand agility in (software) product development, but can HR benefit from agile? What is the HR's "product" and could it become better by understanding the agile ways of working.

 

Guest Speaker: Davor ČENGIJA│ Agile Coach, CROZ

Davor is an Agile coach in CROZ, an IT company from Zagreb, Croatia. Mechanical engineer by education, problem solver by choice, he lived through all the phases of metamorphosis in IT world, from programming and software architecture, to project management and bringing up some really big IT systems. He realised that he likes people more than computers and now, as an Agile coach, helps others learn from his mistakes. Davor enjoys coffee, beer, bicycles and photography. He maintains a blog on "all things Agile" in Croatian (and Serbian) language, www.tododoingdone.com, and from time to time tweets from @davorcengija

 

In this workshop we will cover:

  • What's different between traditional and agile ways of working?
  • What are the benefits of agile approach?
  • Can we find a product in HR? Is it, actually, the company's culture?
  • What tools and practices we can use in HR to help us move closer to agile ways of working?

 

 

AGENDA  25.marec 2020 (streda)

 

08:30 - 09:00

 

Registration

 

09:00 - 11:00

 

Workshop with Davor Čengija

 

11:00 - 11:15

 

 

Coffee break

11:15 - 12:30

 

 

Workshop with Davor Čengija

 

Uzávierka prihlášok:

Prihlásiť sa na podujatie môžete do 23. marca 2020 (pondelok).

Počet účastníkov je limitovaný na 25, preto vás prosíme o včasnú registráciu.

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma
    • Každý ďalší 40,- EUR / 1 účastník.
  • Základná cena 65,- EUR / 1 účastník

 

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 119. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Storno podmienky:

Deň pred začatím workshopu ............. 50% účastníckeho poplatku.

V deň workshopu ................................. 100% účastníkeho poplatku.

 

Miesto konania:

Školiace stredisko VÚB, Vlárska 48, 831 01 Bratislava (Kramáre). Mapka TU.