HRcomm FIRST AID: Aké masky si nasadzujeme v strese?

 

2. jún 2020 | WEBINÁR | 16:00 – 18:00

 

Interaktívny seminár spojený s ukážkou tréningu v online prostredí.

 

Čo sa dozviete (a zažijete):

  • Ako tieto stresové reakcie (masky) vyzerajú
  • Identifikujeme 3  stupne stresu a predvídateľné správanie pod stresom
  • Zažijete ako vyzerajú varovné stresové signály
  • A vyskúšate si s nami komunikačné kanály

 

Čo je Process Communication Model ® (PCM)

PCM  je inovatívny komunikačný a osobnostný model, ktorý vám umožní porozumieť, motivovať a komunikovať efektívne so svojím okolím.  PCM vytvoril americký psychológ a univerzitný profesor Dr. Taibi Kahler v polovici sedemdesiatych rokov. Skúmal medziľudskú komunikáciu a počas svojej práce s klientmi si všimol, že v každodennom správaní existujú určité vzory, ktoré sú spojené so špecifickými pozitívnymi a negatívnymi reakciami na určité veci a udalosti. Tiež videl rad negatívnych reakcií, ktoré boli spojené so stresom. Taibi došiel k záveru, že na základe toho, čo váš partner hovorí a ako sa chová, môžete spoľahlivo predpovedať jeho reakcie v rôznych stresových situáciách.

 

Hostia: 

  • Marián DUBJEL | Partner, MD Training & Consulting

Pre Mariána je práca trénera a kouča životným poslaním.

Od roku 2003, keď nastúpil do medzinárodnej poradenskej spoločnosti Krauthammer, mal príležitosť viesť rozvojové  a tréningové programy na 3 kontinentoch – v Európe, Ázii a Latinskej Amerike. Ako Country Manažér viedol tím konzultantov pre Slovenskú republiku. V  roku 2012 založil spoločnosť MD Training&Consulting. V súčasnosti sa špecializuje na rozvojové programy v oblasti leadershipu, predaja, rozvoja trénerov a kultúry spoločností. Je certifikovaným trénerom a koučom Process Communication Model®.

 

  • Hynek GLOS | Independant Coach

Hynek je koučom, trénerom a konzultantom už 13 rokov. Založil spoločnosť GLOS-I-CO s.r.o. a zároveň spolupracuje s MD Training&Consulting a mnohými ďalšími renomovanými spoločnosťami v oblasti rozvoja a vzdelávania. Má bohaté obchodné a manažérske skúsenosti. Pracoval na pozíciách Sales Person, Key Account Manager, Product Manager, Marketing Manager, Sales Director vo farmaceutických firmách Sanofi, GSK a Pliva.

 

Trvanie webináru: približne 2 hod.

 

Platforma: ZOOM

 

>> Po vyplnení prihlášky vám zašleme link na pripojenie sa k webináru. <<

 

Uzávierka prihlášok: 1. jún 2020 (pondelok)

 

*** Prví traja prihlásení vyhrajú možnosť vyplniť si osobnostný profil PCM bezplatne ***

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti ZDARMA
  • Cena pre nečlena HRcomm 20 Eur / 1 účastník

 

Storno podmienky:

Odhlásenie deň pred webinárom a skôr ............ 0% z účastníckeho poplatku.

Odhlásenie v deň webináru, či neúčasť ............. 100% účastníkeho poplatku.

 

*** O vašej neúčasti a odhlásení nás prosím informujte mailom na hrcomm@hrcomm.sk.

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám pred podujatím vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 120.

HRcomm nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať