HRcomm FIRST AID: Ako previesť tím búrkou aj bezvetrím, online aj offline

 

9. jún 2020 | WEBINÁR | 15:00 – 17:00

 

Ponoríme sa do témy tímovej komunikácie a spolupráce v súčasnom móde - či už ste stále na plnom home-office alebo prechádzate do hybridného fungovania. Preskúmame ako analyzovať a ovplyvňovať efektivitu spolupráce cez technické nástroje a cielené líderské rutiny a ako dosiahnuť dobre zladený výkonný tím.

 

Čo sa dozviete?

  • Čo je sociomapovanie.
  • Ako sociomapovanie pomáha v manažovaní tímov biznisu aj NASA.
  • Prípadová štúdia sociomapovania na konkrétnych tímoch.
  • Aké iné metódy a nástroje viete použiť pre rýchly vhľad do stavu tímu
  • Ako nastaviť rutiny tímu tak, aby podporovali samostatnosť a agilitu
  • Interaktívna časť, kde pozdieľate vzájomné skúsenosti

 

Hostia:

  • Martina Georgievová  | Senior trénerka a konzultantka DEVELOR

Martina je roky obsadzovaná na kľúčové a náročné projekty tímovej dynamiky - od zlaďovania nového tímu, cez optimalizáciu tímu vo výkonovej fáze až po riešenie silných konfliktných situácií. V týchto prípadoch siaha po certifikovanej metodike sociomapovania a princípoch piatich dysfunkcií tímu. Jej vášňou je práca s komplexnými systémami, v ktorých neexistuje jednoznačná jedna optimálna cesta (t.j. best practice), ale riešenie sa tvorí v procese (t.j.  emergent practice).

 

  • Martin Kunc | Managing Director DEVELOR

Martin vybudoval tri pobočky DEVELORu postavené na samostatnosti a proaktivite tímu. V posledných rokoch sa venuje najmä transformačným projektom na úrovni oddelení a celých organizácií - zavádzanie agilných metodík, operačného modelu vedenia, mapovanie a redesign stratégie a zákaznických ciest. Zároveň je veľkým zástancom adaptívneho leadershipu, kde práve sociomapy využíva ako manažérsky nástroj pre vhľad do tímu.

 

Trvanie webináru: približne 2 hod.

 

Platforma: ZOOM

 

>> Po vyplnení prihlášky vám v deň webináru zašleme link na pripojenie sa. <<

 

 

Uzávierka prihlášok: 8. jún 2020 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti ZDARMA
  • Cena pre nečlena HRcomm 20 Eur / 1 účastník

 

Storno podmienky:

Odhlásenie deň pred webinárom a skôr ............ 0% z účastníckeho poplatku.

Odhlásenie v deň webináru, či neúčasť ............. 100% účastníkeho poplatku.

 

*** O vašej neúčasti a odhlásení nás prosím informujte mailom na hrcomm@hrcomm.sk.

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám pred podujatím vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 120.

HRcomm nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať