HRcomm klub BRATISLAVA: Aspects of Well-being: Nutrition, Meditation and Sleep
2. jún 2022 | WEBINÁR v anglickom jazyku | 13:30 – 15:15
 
Témy, ktorým sa budeme venovať: 
 
I. The Collision and its Consequences - Mike Murphy
  • Počas tejto témy budeme skúmať rozpor medzi moderným spracovaním potravín a naším starovekým evolučným genómom.
  • Pozrieme sa na nutričné požiadavky ľudstva a na to, ako sa naše potraviny zmenili od predpoľnohospodárskych až po priemyselnú revolúciu.
  • Nakoniec budeme diskutovať o vplyve, ktorý mala táto kolízia na príjem živín a následné zdravotné dôsledky.
 
II. MIND, STRESS, SLEEP AND THE SCIENCE OF MEDITATION - Stan Lajugie a Tomas Eichler 
  • Prečo sa meditácia v posledných rokoch stáva tak populárnou?
  • Je to móda alebo užitočný nástroj na zvládanie stresu a zlepšovanie kvality života?

Zapojte sa do zážitkovej prezentácie o vedeckých výhodách meditácie: zvládanie stresu, zlepšenie zdravia a pohody, zlepšenie spánku, šťastia a výkonu.

 
 
Gestor: Maxim Strashun | vedúci HRcomm klub BRATISLAVA, Senior HR Partner for world-wide teams, Lenovo EMEA, Bratislava​
 
Hostia:
 

Mike Murphy, Veľká Británia

 

Pred vstupom do oblasti nutričnej medicíny strávil Mike viac ako 25 rokov v korporátnom svete, kde z prvej ruky zistil, ako môže brať diétu ako samozrejmosť poškodiť vaše zdravie. Mike je registrovaný nutričný terapeut, zdravotnícky pedagóg a zakladateľ Saffron Wellness, kde pracuje s jednotlivcami na optimalizácii ich výživy a pomáha im dosiahnuť ich zdravotné ciele. Pomocou princípov funkčnej medicíny, pokročilej diagnostiky a vzdelávacieho prístupu k zdravotnému koučingu Mike poskytuje svojim klientom vedomosti a praktické rady, ktoré im prirodzene umožňujú získať späť kontrolu nad vlastným zdravím. V súčasnosti prednáša v Londýne na Inštitúte pre optimálnu výživu, kde vyučuje aplikáciu nutričnej terapie a medicíny životného štýlu na zvrátenie chronických ochorení a podporu zdravia a vitality. Špecializuje sa na poruchy trávenia, cukrovku 2. typu, chudnutie a hormonálnu nerovnováhu. 


 

 

Stan Lajugie, Francúzsko

Stan pracuje pre francúzsku diplomaciu. Niekoľko rokov pôsobil v Krízovom centre v Paríži a rozsiahle medzinárodné skúsenosti vo svojom odbore nadobudol pri vyslaní do Číny, Indie, Turecka, Slovenska a teraz Bangladéša. Získal magisterský titul v odbore právo a ekonómia (Francúzsko) a za posledných 20 rokov je certifikovaný v meditácii všímavosti a srdečnosti.
Miluje zdieľanie povedomia a technológií založených na srdci, ktoré prinášajú pohodu, vnútornú transformáciu a oveľa viac. Vedie množstvo programov o výhodách meditácie z vedeckého hľadiska na univerzitách a inšpiruje odborníkov v rôznych korporáciách novými prístupmi k emocionálnej inteligencii alebo vodcovstvu. 


 

 

Tomas Eichler, Rakúsko/Slovensko

"Som slovenský vedec – neurogenetik. Pracujem a pôsobím vo Viedni, kde som súčasťou Výskumného ústavu molekulárnej patológie (IMP), Inštitútu Konrada Lorenza pre výskum evolúcie a kognície (KLI) a Viedenskej univerzity.
V doktorandskom štúdiu som sa venoval výskumu mozgu počas spánku a bdenia. Vyvrátil som domnienky, že červy nespia a poukázal som na to, ako sa prebúdzajú. Mechanizmy spánku a bdenia som opísal v článku publikovanom v prestížnom vedeckom časopise Science. Môj výskum a vedomosti mi pomohli získať prestížne štipendiá, ako napríklad doktorandské štipendium Inštitútu Konrada Lorenza a štipendium Boehringer Ingelheim Fonds PhD Fellowship. Ako prvý Slovák som dostal Viedenskú cenu Biocenter Art & Science."

 
 
Rozsah: 1h. 45min.  (13:30 – 15:15)
Platforma: ZOOM
 

Uzávierka prihlášok:
1. jún 2022 (streda)

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
Cena pre nečlena HRcomm 20 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)

Členovia platformy GroWith HRcomm - ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 122. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.