HRcomm klub BRATISLAVA: Nevyhorení – syndróm vyhorenia a spoluzodpovednosť firiem

11. marec 2021 | WEBINÁR | 15:00 – 16:30

 

V spolupráci s magazínom Forbes vás pozývame na online diskusiu k téme Nevyhorení - syndróm vyhorenia a spoluzodpovednosť firiem.

Rozhovor bude viesť spoluautorka knihy Nevyhorení Zuzana Matuščáková a na jej otázky bude odpovedať Zuzana Reľovská, ktorej príbeh nájdete v tejto knihe.

 

Budú sa rozprávať:

  • O tom, čo to vyhorenie je a ako k nemu prichádza,
  • O tom, čo robiť, aby sa človek vyhoreniu vyhol a ako sa správať v súčasnej náročnej dobe, keď sme vyhorením ohrození oveľa viac, ako tomu bolo pred pandémiou,
  • A hlavne o tom, čo môžu robiť organizácie preto, aby vytvárali pre svojich zamestnancov psychologické bezpečie a iné opatrenia, ktoré sú účinnou prevenciou pred vyhorením. 

 

Gestor: Michal BAČA │ vedúci HRcomm klub BRATISLAVA, vedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj, VÚB, a.s.

Hostia: 

Zuzana MATUŠČÁKOVÁ │ spoluautorka knihy Nevyhorení a redaktorka magazínu Forbes

Zuzana REĽOVSKÁ dlhoročná HR-istka, konzultantka a koučka 

 

Rozsah: 1,5 hod. (15:00 - 16:30 hod.)

Platforma: ZOOM

 

Uzávierka prihlášok:

10. marec (streda)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 15 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
  • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.