HRcomm klub STRED - Ako tvoriť kvalitné a motivujúce interné vzdelávanie

 

Všetky regionálne HRcomm kluby sú presunuté na termíny máj / jún 2020

 
 

Termín: 19. marec 2020 | 9:00 – 12:00

 

Miesto: Žilina, vydavateľstvo a vzdelávací dom Poradcu podnikateľa, Martina Rázusa 23A/8336, 3. posch.

 

Odborný garant:
Marek BOBÁK │ vedúci HRcomm klubu STRED a riaditeľ sekcie Ľudské zdroje, Stredoslovenská distribučná

Hostia:
Snežana ĎURICOVÁ │ Senior Consultant, Maxman Consultants
Ľubica HARGAŠOVÁ │ HR Director, SK&CZ, ESSITY Slovakia
Viliam HAKALA │ Vedúci tímu Vzdelávanie ROS, Všeobecná úverová banka 

 

Program:

08:30 – 09:00

Registrácia - príchod hostí, káva a občerstvenie

09:00 – 09:10

Úvodné slovo, privítanie hostí, oboznámenie s programom │ Marek BOBÁK

09:10 – 10:00

Tipy a odporúčania na vybudovanie efektívneho interného vzdelávania │ Snežana ĎURICOVÁ

10:00 – 10:45

Aplikácia moderných metód interného vzdelávania v ESSITY  │ Ľubica Hargašová

10:45 – 11:00

Prestávka, networking 

11:00 – 11:45

Každý chce byť lepší │ Viliam HAKALA

12:00 -

Záver

 

Účastnícky poplatok:

  • členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma,
    • každý ďalší účastník 40,- EUR
  • základná cena 65,- EUR / 1 účastník

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 119. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:

Vydavateľský a vzdelávací dom Poradcu podnikateľa, s.r.o.

Ulica Martina Rázusa 23/A

010 01 Žilina

(mapka TU)