HRcomm klub STRED: Ako v prostredí slovenskej legislatívy úspešne implementovať do firemných procesov elektronicky podpis

15. jún 2021 | WEBINÁR | 15:00 – 16:30

 

 

Odborný garant:

Marek BOBÁK | vedúci HRcomm klub STRED, Riaditeľ sekcie Ľudské zdroje, Stredoslovenská distribučná

 

Hostia: 

Svetozár STYK │HR Strategy Projects Expert, Orange Slovensko

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ | Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária

 

Témy, ktorým sa budeme venovať: 
Digitálne podpisovanie interných dokumentov v Orange Slovensko
  • Ako pristúpili k téme digitálneho podpisovania interných a pracovno-právnych dokumentov 
  • Legislatívny rámec digitálneho podpisovania
  • Praktický priebeh implementácie v Orangei
  • Ukážka fungovania

 

Digitálne podpisovanie dokumentov v pracovnoprávnych vzťahoch 

  • Zákonne požiadavky na dodržanie písomnej formy – kedy je písomná forma dodržaná podľa Občianskeho zákonníka a judikatúry 
  • Právne úkony – kedy je písomná forma nevyhnutná a čo ak nie je dodržaná 
  • Elektronický dokument  – kedy áno a kedy určite nie

 

Rozsah: 1,5 hod. (15:00 - 16:30 hod.)

Platforma: ZOOM

 

Uzávierka prihlášok:

14. jún 2021 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 15 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
  • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.