HRcomm klub STRED: Digitalizácia a inovácie v HR
30. november 2021 | WEBINÁR | 14:00 – 15:30
 
Gestor: Marek BOBÁK | vedúci HRcomm klub STRED, Riaditeľ sekcie Ľudské zdroje, Stredoslovenská distribučná
Hostia:
Denisa Peticová, Communication Manager (Partizánske Building Components – SK)
Zuzana Gajdošová, Senior HR Business Partner (Partizánske Building Components – SK)
Erika Michálková, Vedúca Administratívy (Stellantis)
Témy, ktorým sa budeme venovať: 
 
Digitálna transformácia komunikácie vo výrobnej spoločnosti - (Partizánske Building Components – SK )
  • Prečo sme sa rozhodli pre tento krok? 
  • Aké kroky sme zvolili? 
  • Čo nám fungovalo a čo sme sa naučili? 
  • Ako sa nám darí teraz? Čo pomáha a čo nie? 
 
Digitalizácia v HR procesoch (Je možné zachovať ľudskú tvár v dobe digitalizácie?) - (Stellantis)
  • Ako sme prešli z papierovej formy na digitálnu v personálno-mzdových procesov zavedením     komunikačného portálu My HR Services
  • Digitálna zmena ktorá sa dotkla všetkých: zamestnancov, manažérov, HR oddelenia
  • Interný „google“ – databáza dokumentov – priestor pre zamestnanca dozvedieť sa o HR procesoch viac
 
Rozsah: 1,5 hod (14:00 – 15:30)
Platforma: ZOOM
 

Uzávierka prihlášok:
29. november (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
Cena pre nečlena HRcomm 15 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.