HRcomm klub STRED: QUO VADIS HR Business Partner

7. jún 2022 | WEBINÁR | 14:00 – 15:30

 

Vieme, že HR sa mení viac ako kedykoľvek predtým. Stáva sa agilnejším a získava strategické zameranie a konečne sa mu dostáva zaslúženej pozornosti.

 

Pozývame vás, aby sme si spoločne zdielali jeden z možných modelov HR, pohľadov na fungovanie a očakávania, ktoré business na HR Business Partnerov kladie. 

 

Gestor: Zuzana GAJDOŠOVÁ│ vedúca HRcomm klub STRED, HR manažér, Partizánske Building Components-SK s.r.o., Partizánske

Hosť: Tomáš KACETL │ HR Director, KOMPAN

 

 

Rozsah: 1,5 hod (14:00 – 15:30)

Platforma: ZOOM

 

Uzávierka prihlášok:
6. jún 2022 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 20 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
  • Členovia platformy GroWith HRcomm - ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
  • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 122. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.