HRcomm klub VÝCHOD: Ako získať o 250% viac životopisov na pracovnú ponuku?

 

22. november 2022 | 14:00 – 16:00  | osobne alebo online

 

Ako na zaujímavú pracovnú ponuku, v období nedostatku pracovnej sily, získať kandidátov? A ešte k tomu, keď ide o IT špecialistu v meste, kde sídli IT Valley a niekoľko ďalších významných IT hráčov? Aj o tom sa porozprávame s víťazmi ceny CEO´s ocenenia HR inšpirácia 2022 za projekt "IT volá domov."

 

Uzavretím výberu však boj o kandidáta nekončí. Ako ho namotivovať aby sa na nástup do novej práce tešil a „wellcome“ deň ako aj celý onboarding bol pre neho viac zábavou ako nutným, či nudným štúdiom informácii o novom zamestnávateľovi? 

 

Gestorka: 

Monika Tajblik Löfflerová │ vedúci HRcomm klub VÝCHOD, vedúci odboru Rozvoj a vzdelávanie, Východoslovenská energetika Holding 

Hostia:

Lucia Tomková  HR manažér, FPT Slovakia

Peter Gašinec │HR projektový manažér, Kia Slovakia
Andrea Vandliková │Špecialista – rozvoj zamestnancov, VSE Holding

 

Čo Vás na stretnutí čaká?

  • IT volá domov - nábor „ajtíčkárov“ v meste, kde je IT špecialista žiadanejší ako voda na púšti;
  • transformácia adaptačného programu výrobných zamestnancov cez interných trénerov ako aj príprava novej generácie expertov;
  • gamifikovaný onboarding – keď sú tvojimi prvými kamarátmi u nového zamestnávateľa ADAM a EVA a konečne 
  • východniarsky Networking – po dlhej dobe izolácie priestor na osobné stretnutie, diskusiu a výmenu skúseností.

 

Rozsah: 2 hod (14:00 – 16:00)

 

Forma účasti: hybridné podujatie

Osobná účasť: budova Východoslovenská energetika Holding, Mlynská 31, Košice (do naplnenia kapacity cca 45 miest)

Online účasť: MS Teams

Prosíme, uveďte v prihláške do poznámky, akú formu účasti ste sti vybrali - osobne alebo online.

 

Uzávierka prihlášok:
21. novembra 2022 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 20 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
  • Členovia platformy GroWith HRcomm - ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
  • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 122. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.