HRcomm klub VÝCHOD: Tepláky vs. kostým? Alebo ako nájsť správnu rovnováhu v hybridnej práci.

 

3. máj 2022 | WEBINÁR | 14:00 – 15:30

 

Odloženie rúšok je symbolickým koncom pandemických obmedzení a pred nami stojí zavádzanie tzv. nového normálu.

 

Povenujeme sa nastaveniu hybridnej práce, zosúladeniu práce z kancelárie a práce z domu. Prejdeme si typy pracovných prostredí, manažérske a tímové rutiny a poskytneme tipy na nastavenie fungovania pre rôzne cieľové skupiny.

 

Okrem toho si hravou formou poskytneme dôkazy o tom, prečo je „face to face“ stále potrebné. A ukážeme si ako diagnostikovať komunikáciu a spoluprácu medzi členmi hybridného tímu.

 

Gestor: Monika Tajblik Löfflerová │ vedúci HRcomm klub VÝCHOD, vedúci odboru Rozvoj a vzdelávanie, Východoslovenská energetika Holding a.s. 

Hosť: Martin Kunc │  Managing director, DEVELOR Slovakia

 

Na aké otázky budeme spoločne hľadať odpovede?

 

  • Ako nastaviť tzv. nový normál?
  • Aký nájsť vhodný pomer medzi homeofficom a prácou v kancelárii?
  • Ako dať po 2 rokoch izolácie tímy dokopy ?

 

Rozsah: 1,5 hod (14:00 – 15:30)

Platforma: ZOOM

 

Uzávierka prihlášok:
2. mája 2022 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 20 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
  • Členovia platformy GroWith HRcomm - ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
  • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 122. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.