HRcomm klub ZÁPAD: Digitalizácia HR procesov II.

 8. november 2022│14:00 – 16:00 │ MS Teams
 
Pozývame vás na druhý z minisérie webinárov, ktoré sme pripravili k téme DIGITALIZÁCIA HR procesov.
 
Čo Vás na webinári čaká?
  • Prezentácia a zdieľanie príkladov z praxe: 
    • 1 komplexné riešenie digitalizácie HR procesov,
    • 2 menšie digitálne riešenia na čiastkový HR proces.
  • Diskusia
 
Gestorka:
Zuzana Boorová | vedúca HRcomm klub ZAPÁD, Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov, SLOVNAFT
Hostia:
Peter Steinhübl | Člen výkonnej rady, SLOVENSKO DIGITAL
Petra Matejíčková | Head of HR, Packeta Slovakia
Stanislava Chlapíková | HR Manager, VACUUMSCHMELZE
Jana Kovačičová | Planning and Compensation Manager, Slovenské elektrárne

 

Rozsah: 2 hod (14:00 – 16:00)

Platforma: MS Teams

 

Uzávierka prihlášok:
7. novembra 2022 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 20 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
  • Členovia platformy GroWith HRcomm - ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
  • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 122. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.