HRcomm klub ZÁPAD: QUO VADIS slovenský vyjednávač? - Diskusia skúsených vyjednávačov.

8. jún 2021 | WEBINÁR | 14:00 – 16:00

 

Kto vás pripravoval na kolektívne vyjednávanie?

Máte niekoho, na koho sa môžete obrátiť, keď sa potrebujete poradiť v tejto téme?

Poznáte overené zdroje, z ktorých čerpáte informácie a inšpirácie?

Ste začínajúci vyjednávač alebo máte dlhoročné skúsenosti s vyjednávaním?

 

Keď vás zaujala niektorá z otázok, alebo hľadáte iné odpovede k téme kolektívneho vyjednávania, tak vás pozývame na sériu 5 workshopov:

1. workshop: Na čo sú nám odborári? – legislatívny rámec (zorganizované dňa 27.2.2020 - viac info TU)

​2. workshop: Kde sa vzali odborári a kam smerujú? (zorganizované dňa 10.3.2021 – viac info TU)

3. workshop: DISKUSIA SKÚSENÝCH VYJEDNÁVAČOV

4. workshop: Rôzne pohľady odborníkov na kolektívne vyjednávanie

5. workshop: Ako pripraviť vyjednávací team na vyjednávanie

 

Cieľom tejto série 5 workshopov je vytvorenie platformy na zdieľanie „best practices“ ohľadom kolektívneho vyjednávania.

 

Odborný garant:

Zuzana BOOROVÁ | vedúca HRcomm klub ZÁPAD, Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov, SLOVNAFT

 

Hostia: 

Juraj BORGULA │ Dlhoročný viceprezident a hlavný vyjednávač, Zväz strojárskeho priemyslu SR
Adam KONDĚLKA │ HR Manager, Liberty Ostrava
Adriana MIHALOVÁ │ Employee Relations Manager, Amazon

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ | Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária

 

S našími hosťami budeme diskutovať:
  • Prečo je vyjednávanie pre mnohých ťažké alebo až nepríťažlivé? 
  • Prečo je kolektívne vyjednávanie dôležité pre riadenie ľudských zdrojov?
  • Ako vnímajú posun vo vyjednávaní v slovenských / českých firmách za posledných 20 rokov?
  • Ako vnímajú potenciál a dôležitosť kolektívneho vyjednávania do budúcnosti?
  • Prejdeme si 10 dôležitých odporúčaní pre úspešné kolektívne vyjednávanie a iné témy, odporúčania, zdieľanie, príklady z praxe.. 
 

Rozsah: 2 hod. (14:00 - 16:00 hod.)

Platforma: MS Teams

 

Uzávierka prihlášok:

7. jún 2021 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 15 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
  • Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 121. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.