HRcomm klub ZÁPAD: QUO VADIS slovenský vyjednávač? - NA ČO SÚ NÁM ODBORÁRI?

 

 

Kto vás pripravoval na kolektívne vyjednávanie?

Máte niekoho, na koho sa môžete obrátiť, keď sa potrebujete poradiť v tejto téme?

Poznáte overené zdroje, z ktorých čerpáte informácie a inšpirácie?

Ste začínajúci vyjednávač alebo máte dlhoročné skúsenosti s vyjednávaním?

 

Keď vás zaujala niektorá z otázok, alebo hľadáte iné odpovede k téme kolektívneho vyjednávania,

tak vás pozývame na sériu 5 workshopov:

 

1. workshop: 27.2. 2020 - NA ČO SÚ NÁM ODBORÁRI? – legislatívny rámec

 • Hosť: Dagmar Zukalová | Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária

2. workshop: marec 2020 - Kde sa vzali odborári a kam smerujú?

3. workshop: apríl 2020 – Praktické skúsenosti vyjednávačov

4. workshop: máj / jún 2020 – Rôzne pohľady odborníkov na kolektívne vyjednávanie

5. workshop: september 2020 - Ako pripraviť vyjednávací team na vyjednávanie

 

Cieľom tejto série 5 workshopov je vytvorenie platformy na zdieľanie „best practices“ ohľadom kolektívneho vyjednávania.

 

Tešíme sa na vás

 

 Zuzana Boorová | Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov, SLOVNAFT - Odborný garant

 


1. workshop

 

Dátum a čas: 27. február (štvrtok)  |  8:30 - 12:30

Miesto konania: Maxman Consultants, Gajova 4, Bratislava

 

Program:

1. Na čo sú nám odborári? (Z. Boorová)

 • Úvod do témy

2. Legislatívny rámec (D. Zukalová)

 • Sociálny partner: zamestnanecká rada, odborová organizácia a ich súbeh, porovnanie právneho postavenia
 • Kompetencie a povinnosti odborovej organizácie a zamestnávateľa, vrátane práva a povinnosti kolektívne vyjednávať
 • Kolektívne vyjednávanie v právnych predpisoch
 • Pojem „kolektívne vyjednávanie“
 • Subjekty kolektívneho vyjednávania (vznik odborovej organizácie a pluralita odborových organizácií)
 • Rozsah (predmet) kolektívneho vyjednávania

3. Kolektívne vyjednávanie ako proces (D. Zukalová a Z. Boorová)

 • Čas pred kolektívnym vyjednávaním
  • ako sa pripraviť?
 • Priebeh kolektívneho vyjednávania
  • Kolektívne vyjednávanie od A po Z
  • Lehoty, povinnosti a odporúčania
 • Uzatvorenie kolektívnej zmluvy
 • Čo sa deje medzi dvoma vyjednávaniami

 

Uzávierka prihlášok:


Prihlásiť sa na podujatie môžete do 24. februára 2020 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

 • členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
 • základná cena 65,- EUR / 1 účastník
   

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie.

 

Spôsob úhrady:
Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po prihlásení vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 120. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.