Interné vzdelávanie v neistej dobe digitálnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. november 2020 | WEBINÁR | 14:30 – 16:00

 

Marek Bobák zo Stredoslovenskej distribučnej privíta na webinári dvoch hostí, ktorí nám k téme interné vzdelávanie povedia viac.

Snežana Ďuricová z Maxman Consultants nám predstaví Tipy a odporúčania na vybudovanie efektívneho interného vzdelávania

 

Čo sa dozviete:

 • Povieme si o internom vzdelávaní a jeho potenciáli vo firme.
 • Princípy efektívneho vzdelávania, ktoré nestarnú a platia aj v novej digitálnej dobe.
 • Kto interne vzdeláva alebo byť expertom nestačí...
 • Špecifiká a výzvy online foriem vzdelávania
 • Nové trendy vo vzdelávaní.

 

Viliam Hakala z VÚB nám povie viac k téme 7 vecí, ktoré aktuálne zaznievajú v našich rozhovoroch o rozvoji zamestnancov

 

Čo sa dozviete:

 • Ako súčasná situácia zmenila „pravidlá hry“ v oblasti Interného vzdelávania.
 • Aktuálne témy, ktoré u nás rezonujú pri tvorbe stratégie vzdelávania 2021.
 • Zmeny v spôsobe a organizácii interného vzdelávania vo VÚB.
 • Vplyv externých faktorov a trendov na osobný rozvoj zamestnancov.
 • Ako máme nastavené kritéria pri vyhodnocovaní efektivity interného vzdelávania.

 

Hosť:   

Marek BOBÁK │ Riaditeľ sekcie Ľudské zdroje; Stredoslovenská distribučná

Snežana ĎURICOVÁ | Creating a learning culture; Maxman Consultants

Viliam HAKALA │ Vedúci tímu, Tím vzdelávanie a rozvoj ROS, VÚB

           

Rozsah: 1,5 hod.

Platforma: ZOOM

 

>> Po vyplnení prihlášky vám zašleme link na pripojenie sa k webináru. <<

 

Uzávierka prihlášok:

10. november 2020 (utorok)

 

Účastnícky poplatok:

 • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
 • Cena pre nečlena HRcomm 15 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 120. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.