Jarný seminár HR Gold

19. marec 2015, Bratislava (Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48)

seminár

 

Víťazi ceny HR Gold, vyhlásení na TREND konferencii Personálny manažment 2014, predstavia svoje výsledky, techniky a praktiky celej profesionálnej societe personálnych manažérov a špecialistov:

 

  • Zdenka Junasová, osobnosť roka 2014 - moderovaná diskusia s víťazkou HR Gold 2014, Zdenkou Junasovou, HR senior manažérkou spoločnosti Embraco Slovakia, s.r.o., za viacročné profesionálne a úspešné vedenie HR úsekov viacerých spoločností pri dosahovaní podnikových cieľov prostredníctvom nástrojov personálneho manažmentu a za osobnú angažovanosť v HR komunite. Viac info tu.
  • Dana Miňová a kolektív zo spoločnosti Svet zdravia, a.s.
    Revolúcia alebo evolúcia? Ako sa to dá aj v zdravotníctve: riadenie výkonnosti. Projekt komplexného prístupu pri riadení výkonnosti prostredníctvom systémovo nasadených HR nástrojov v oblasti zdravotníctva. Viac info tu.
  • Janka Steckerová a kolektív zo Slovenskej sporiteľne, a.s.
    Nákazlivá ľudskosť alebo ako sa dá meniť firemná kultúra. Projekt viacerých synergických aktivít HR úseku zameraných na zvýšenie angažovanosti zamestnancov v podmienkach veľkej organizácie, so širokou a spontánnou účasťou zamestnancov. Viac info tu.
  • Stanislava Valientová Psotová a kolektív zo spoločnosti Johnson Controls International, s.r.o.
    Student Summer Internship - Letná študentská stáž. Projekt stabilizácie a emocionálneho naviazania novoprijatých zamestnancov v podmienkach technologicky orientovaného podniku. Viac info tu.

 

Na Jarný seminár HR Gold vás spoločne pozývajú zakladatelia Ceny HR Gold: HRcomm - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov a vzdelávacia spoločnosť ibis partner Slovakia, s.r.o.

 

Branislav Vargic, prezident HRcomm

 

Ivan Burger, riaditeľ ibis partner Slovakia

 

Účastnícky poplatok:
členovia HRcomm alebo absolventi kurzu ŠRLZ/RoRia - ibis 60,- Eur/1 účastník; pri prihlásení do 20.2. 50,- Eur/1 účastník 
základná cena 75,- Eur/1 účastník; pri prihlásení do 20.2. 65,- Eur/1 účastník.
 

Viac informácií o seminári nájdete tu