fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Konferencia Česko - slovenský Chopok v Beskydech

Tatiana ORGLEROVÁ

prezidentka HRcomm

HR Director CEE │ Knauf Insulation, s.r.o.

 

Tatiana vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, titul MBA získala na Katz Graduate School of Business v americkom Pittsburghu. Kariéru začínala v štátnej správe, v rokoch 1991 až 1994 bola v Prievidzi zodpovedná za medzinárodný rozvoj. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pôsobila ako HR manažérka pre jednu z prvých japonských investícií v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku - spoločnosť Yazaki Slovensko. V rokoch 1998 až 2006 pracovala pre pivovarnícku skupinu Heineken ako riaditeľka pre ľudské zdroje a členka predstavenstva. Následne pôsobila ako personálna riaditeľka a členka vrcholového vedenia pre spoločnosti Slovnaft a IBM. Pôsobila na pozícii Managing Consultant pre poradenskú spoločnosť Hay Group, kde sa venovala riadeniu výkonnosti, C level mentoringu, rozvoju leadershipu a poradenstvu v oblasti HR. V súčasnosti je HR riaditeľkou pre strednú a východnú Európu v spoločnosti Knauf Insulation a pôsobí v Prahe. Zároveň sa venuje rozvoju HR na Slovensku, už piaty rok vedie svoju HR školu a od septembra 2017 pôsobí na pozícii prezidentky HRcomm. Je držiteľkou ocenení Slovenská cena roka za rozvoj ľudských zdrojov (2002 a 2007), HR OSCAR (2003) a HR Gold (2008).

 

LINKEDIN PROFILE


 

Róbert CHOVANCULIAK

Analytik │ INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz

 

Róbert do INESS nastúpil po predchádzajúcej spolupráci v roku 2015. Je absolvent Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium na katedre Verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja. Predchádzajúce pracovné skúsenosti má ako analytik v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania. Vo svojom výskume sa venuje fungovaniu verejného sektora, internetovým technológiám a školstvu.

 

LINKEDIN PROFILE


 

Tomáš PEŤOVSKÝ

General Manager CZ & SK │ Uber Czech republic & Slovakia

 

Tomáš je generálnym riaditeľom spoločnosti Uber pre Českú republiku a Slovensko. Pred Uberom strávil šesť rokov v spoločnosti Google v Dubline a Bratislave. Tomáš študoval na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a študoval MBA na INSEAD vo Francúzsku a Singapure.

 

LINKEDIN PROFILE


 

Štěpán BARTYZAL

CEO │ Český trh práce s.r.o.

 

Štepán sa špecializuje na moderné trendy v nábore zamestnancov. Spoločnosť Český Trh Práce s.r.o., ktorú reprezentuje, je na trhu už 14 rokov z toho posledné štyri roky vyvíja a predáva náborový software a aplikáciu Recruitis.cz so zaujímavým sloganom svojej misie „aby Vás nábor zamestnancov bavil”. Štěpán s Jirkou Landovským moderuje program Personalistika Zet na rádiu Zet.

 

LINKEDIN PROFILE


 

Ján DEBNÁR

Engagement Practice Manager CZ & SK │ Aon Central and Eastern Europe a.s.

 

Ján pracuje ako senior HR konzultant v divízii Aon HR Solutions, ktorá spoločnostiam pomáha zvyšovať výkonnosť a lojalitu ich zamestnancov a schopnosť získať a udržať si talenty. Ján sa špecializuje na tému motivovanosti zamestnancov, vedie tím, ktorý organizuje renomovaný prieskum Aon Best Employers pre Českú a Slovenskú republiku a aktívne sa podieľa na projektoch zvyšujúcich motivovanosť zamestnancov v ČR a SR. Ján je absolvent Masarykovej univerzity v Brne, je certifikovaným koučom (individuálny a tímový koučing) a má dlhoročné skúsenosti tiež ako facilitátor a tréner. Okrem skúseností z korporátneho prostredia pôsobil 3 roky ako člen a líder medzinárodnej neziskovej organizácie a podnikal na Slovensku.

 

LINKEDIN PROFILE


 

Martin WALDER

Sales and Technical Director │ Hilti ČR, spol. s r.o.

 

Martin je absolventom Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Ostrave. Je príkladom dlhodobej kariéry, pretože v Hilti pôsobí už 20 rokov. Ako väčšina kolegov, i Martin začal na pozícii obchodného poradcu, kde načerpal cenné skúsenosti v oblasti priameho predaja. Následne pôsobil ako regionálny obchodný riaditeľ, a to nielen v rodnej Ostrave, ale aj v Prahe. Tam postupoval cez pozície v produktovom marketingu ďalej až na marketingového riaditeľa. Od roku 2017 zastáva pozíciu obchodného a technického riaditeľa. Martin je inšpiratívnym lídrom, odborníkom naprieč obchodom, marketingom a engineeringom, ale tiež oceňovaným mentorom. Za svoju kariéru vychoval desiatky schopných manažérov a mnoho z nich zastáva vysoké pozície na lichtenštajnskej centrále. Vystihuje ho príslovie: „Where there is a will there is a way“.

 

LINKEDIN PROFILE


 

Eva VENCOVSKÁ

Generálna riaditeľka CZ/SK │ Fresenius Kabi, s.r.o.

 

Eva pôsobí ako generálna riaditeľka v spoločnosti Fresenius Kabi CZ/SK od roku 2014. V rokoch 2010 a 2017 získala titul „Najlepší zamestnávateľ v SR“ s dvoma rôznymi spoločnosťami. Eva ukončila štúdium manažmentu na OU Business School vo Veľkej Británii. Má Coaching Certificate a dlhoročné skúsenosti (nielen) v manažmente medzinárodnej spoločnosti na všetkých úrovniach. Eva má kľúčové zamerania na stratégiu, leadership, strategický marketing, komunikáciu, to všetko so zameraním na ľudí (HR ako Business Partner).

 

LINKEDIN PROFILE


 

Zdeněk KAUFMANN

Managing Partner │ Amrop Dr. Kaufmann & Partner Inc.

 

Zdeněk je zakladateľom pražskej kancelárie Amrop Dr. Kaufmann & Partner a.s. Zdeněk svoju kariéru v Executive Search začal v roku 1993 v Prahe, kedy sa zameriaval na oblasť verejných služieb, bankovníctva a financií pre niekoľko významných podnikov, podieľal sa aj na nastavovaní trhovej praxe pre spoločnosť Intersearch. Pred opätovným uvedením spoločnosti Amrop do Českej republiky pôsobil Zděnek ako Managing Partner i ako šéf spoločnosti Transearch International. Zdeněk sa špecializuje na IT, verejné služby, telekomunikácie, verejný a štátny sektor aj top management, najmä na obsadzovanie pozícií v predstavenstvách a dozorných radách. Zdeněk je členom Lions Clubu, AESC, BDU aj Czech Institute of Directors (Inštitútu členov správnych orgánov), ďalej je členom riadiaceho výboru AFI (Asociácie pre zahraničných investorov), členom Spoločnosti pre skrášľovanie Južných Čiech a členom Honorárneho výboru organizácie Junior Achievement, nadácie Tomáša Baťu.

 

LINKEDIN PROFILE


 

Aleš BRIX

Sales Director │ Česká mincovna a.s.

 

Alešovou prácou sú peniaze. A to doslovne, pretože od roku 2013 riadi komerčné aktivity Českej mincovne a.s. Okrem spomínaného má napríklad aj skúsenosti z pozície výkonného riaditeľa pre obchod a marketing v spoločnosti Holidays Czech Airlines a.s., alebo komerčného riaditeľa v spoločnosti Solac. Rád aktívne odpočíva pri trénovaní žiackeho športového tímu a je milovníkom talianskej kuchyne aj kvôli tomu, že v Taliansku dlhodobo pôsobil.


 

Tomáš LENÁRT

Marketing & Staffing Director │ Manuvia, a.s.

 

Tomáš je v spoločnosti Manuvia zodpovedný za riadenie marketingu a aktivít spojených s náborom pracovníkov. Absolvoval Ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach, odbor Financie, bankovníctvo a investovanie. Svoje skúsenosti získal Tomáš najprv vo firme Softmatch zameranej na mobilné služby a hry, kde pôsobil v oblasti marketingu a PR. Potom pracoval ako produktový manažér mobilných obsahových služieb v spoločnosti Telefónica O2 a následne ako segmentový marketingový stratég televízie O2TV, kde bol zodpovedný za riadenie a koordináciu výkonovo orientovaných marketingových aktivít. V segmente Telco pôsobil aj v ďalších firmách na vedúcich a obchodných pozíciách. Posledné štyri roky pôsobil Tomáš ako Marketing & Staffing Director v personálnej agentúre, kde zodpovedal za riadenie marketingových, PR aktivít a podujatí. Zároveň mal na starosti aj riadenie náborových tímov s viac ako stovkou náborárov v 6 krajinách regiónu CEE. Túto funkciu zastáva aj v novej jednotke v oblasti personálneho leasingu, skupiny Manuvia.

 

LINKEDIN PROFILE


 

Adam KONDĚLKA

Head of Department HR Business Partners │ ArcelorMittal Ostrava a.s.

 

Adam vyštudoval Ekonomickú fakultu Vysokej školy banskej v Ostrave, titul MBA získal na Business Inštitútu v Prahe - špecializácia Riadenie ľudských zdrojov. Vedie tím HR Business Partnerov, ktorí zodpovedajú za implementáciu personálnej stratégie v jednotkách s viac ako 5 000 zamestnancami. Koordinuje kolektívne vyjednávanie pre päť spoločností v rámci skupiny. Zodpovedá za strategické nastavenie náboru agentúrnych zamestnancov a komunikáciu s agentúrami práce. Má skúsenosti s riadením širokej škály personálnych projektov - fúzie spoločnosti, reštrukturalizácie, vyjednávanie zjednocovania kolektívnych zmlúv, outsourcingové projekty, prechod kompletného personálneho a mzdového systému v skupine ArcelorMittal Česká republika.

 

LINKEDIN PROFILE


 

Zuzana BOOROVÁ

HR profesionál & HR Senior Manager │SLOVNAFT, a.s.

 

Zuzana pracuje už 22 rokov v oblasti personálneho manažmentu, od roku 2006 aktívne pôsobí na manažérskych pozíciách v priemyselných firmách. Aktuálne v rafinérii Slovnaft, predtým pracovala dlhé roky v oblasti automobilového priemyslu. Aktívne tiež priespieva k rozvoju a napredovaniu slovensej HR komunity svojimi vlastnými aktivitami a témami. 

 

LINKEDIN PROFILE


 

Juraj CHROMIAK

Chief HR Officer │ MEDUSA GROUP, s.r.o.

 

Juraj aktuálne pôsobí už piaty rok v gastronomickej skupine MEDUSA GROUP, kde riadi HR divíziu ako súčasť boardu spoločnosti. Má skúsenosti zo Slovak Telekomu z call centra, neskôr tréningov a tiež zo spoločnosti Manpower, kde rozbiehal divíziu perm-u a mentoroval konzultantov. Nie je najštandardnejší HR manažér na svete, oceňuje otvorenosť a za najlepší liek na všetko považuje svoj bicykel :).

 

LINKEDIN PROFILE


 

Peter LAKATA

Chief Transformation Officer │ Mall Group

 

Peter nazbieral skúsenosti v consultingu, v bankovníctve  a najnovšie v e-commerce biznise. Pôsobil v Accenture, Raiffeisen Bank International a viedol ZUNO banku v Čechách. V Mall Group (mall.cz, mall.sk, czc.cz, košík.cz, ...) presadzuje transformáciu skupiny tak, aby mohla úspešnejšie súťažiť v rýchle meniacom sa prostredí e-commerce.

 

LINKEDIN PROFILE

Generálny partner
Mediálny partner
Partneri