fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Chopok Nr. 1: Why mental health awareness is important for leadership?

Konferencia Chopok Nr. 1 bola presunutá na termín 25. - 26. november 2020

 

Veríme, že zmeny v programe budú minimálne.

 

 

PhDr. Pavla NÔTOVÁ, PhD.

Klinický psychológ

 

Pavla má 40 rokov klinických skúseností, a vyše 35 rokov skúseností ako externá lektorka na univerzitách. Ako klinický psychológ pracovala pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, či na súkromných klinikách. Témam zameraným na  stres, komunikáciu, vyhorenie a sebarozvoj sa venuje už vyše 20 rokov. Vo svojej práci sa zameriava najmä na uchovanie zdravia a výkonnosti.  

LINKEDIN PROFILE


Ján MENKYNA

Founding Partner │ Menkyna & Partners Management Consulting

 

Ján je spoluzakladateľom spoločnosti Menkyna & Partners a disponuje 25 ročnou poradenskou skúsenosťou. Je promovaný psychológ, držiteľ viacerých kvalifikácií v oblasti koučingu a psychoterapie. Pre klientov je partnerom pri získavaní lídrov a trhového talentu, budovaní jednotlivých úrovní riadenia, ale aj poradcom vrcholového manažmentu pri strategických rozhodnutiach spojených s fúziami, reštrukturalizáciami či zmenou firemnej kultúry. Konzultantské tímy pod jeho vedením posúdili vyše 1 800 manažérov. Ako kouč má za sebou vyše 3 000 hodín koučingu s individuálnou klientelou najmä spomedzi vrcholových manažérov. Svoje osobné nadšenie a naplnenie našiel v téme zrelého vodcovstva, kde sa ako kouč snaží inšpirovať manažérov k prejaveniu autentického leadershipu, osobnostnému rastu, sebapoznaniu, dosiahnutiu odstupu a zrelosti.

LINKEDIN PROFILE


 

Andrea VADKERTI

Executive Leadership Coach

 

Andrea je na Slovensku a v Čechách známa ako úspešná žena dvoch profesií.  25 rokov zasvätila práci televíznej moderátorky a verejnosť si ju pamätá ako moderátorku hlavných správ televízie Markíza. Neskôr autorsky viedla a moderovala prvú dennú talkshow na verejnoprávnej STV a novinárskymi cenami ocenenú reláciu Portrét na spravodajskej stanici TA3.

Sila otázok predurčuje hĺbku odpovedí. Týmto krédom sa Andrea riadi aj po odsťahovaní do zahraničia vo svojej druhej kariére konzultantky a executive koučky.

Akreditovaná koučka ICF s doktorátom z aplikovaných neurovied na Singapurskej univerzite sa venuje poslednú dekádu  neurokoučovaniu lídrov a výkonnostnej kalibrácii talentov tímov. Život v zahraničí jej umožnil vybudovať si globálnu klientelu a získať špičkových mentorov v oblasti neurobiológie. Pretrvávajúca vysoká dôvera na Slovensku jej zasa otvorila príležitosti koučovat reformátorov, našich najlepších športovcov a zopár vedomých  politických lídrov. Andrea je mamou troch detí, jej vášňou je skúmanie ega.

O egu vodcov píše knihu a vedie podcast Leadership dialogues.

 

LINKEDIN PROFILE


 

Matej ŠEMŠEJ

Regional HR Director Western&Central Europe │ FLEETCOR

 

Matej je vyštudovaný historik, personálny manažér, športovec, cestovateľ. Pochádza z Bratislavy, kde ukončil jedno magisterské a dve doktorandské štúdia. Takmer 15 rokov strávil v prostredí IT korporácií, kde žil život v pohodlí komfortnej zóny a rutiny. Jedného dňa zatúžil po zmene, s ruksakom plným bežeckého oblečenia a cieľom pomáhať precestoval polovicu sveta. Pre rôzne charitatívne projekty nabehal za 10 mesiacov v 24 krajinách sveta 1475 kilometrov. Dnes pôsobí na pozícii regionálneho riaditeľa HR v spoločnosti Fleetcor a je presvedčený, že mať sa dobre duševne je aj o zmene. Publiku priblíži, akým veciam sa snaží po ceste svetom vyhýbať, aby bol “duševne zdravý”.

LINKEDIN PROFILE


 

Petra HUDECOVÁ

Brain-based coach, Trainer & Consultant

 

Petra koučuje na základe fungovania mozgu a neurovied (Brain-based) a je medzinárodne certifikovaná austrálsko-americkým inštitútom  NeuroLeadership Institute™ a aj International Coach Federation (ICF). Jej spôsob koučovania je obzvlášť vhodný pre logicko-analytických ľudí, ktorí majú radi jasnosť a logiku. Okrem koučovania trénuje nových koučov a manažérov, je mentorkou pre seniorných koučov a taktiež hodnotiteľkou v rámci NeuroLeadership Group. Väčšiu časť jej klientov tvoria vrcholoví športovci, s ktorými pracuje na ich mentálnom tréningu. „Vždy viem, čo prečo robím a som schopná to koučovanému vysvetliť tak, aby rozumel procesu a dôveroval mu. Stačí trochu poznať svoj mozog a život je potom o niečo jednoduchší a zrozumiteľnejší.  Mojim cieľom je napomáhať ľuďom tak, aby si po čase dokázali pomôcť sami. To, že spoznajú svoj mozog im dáva nad sebou veľkú moc a mať seba pod kontrolou je kľúčom k zmene, ktorú chcú.“

LINKEDIN PROFILE


 

Zuzana REĽOVSKÁ

Leadership Coach and Organizational Consultant

 

Zuzana má viac ako 15 rokov skúseností z personalistiky. Pôsobila  v medzinárodných IT korporáciách a ako Senior Leadership Consultant v spoločnosti Korn Ferry Hay Group. Venuje sa rozvíjaniu potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií, vytvára a lektoruje programy pre rozvoj líderstva.  Pomáha firmám nastaviť a implementovať efektívnu stratégiu založenú na hodnotách a vízii.

Vyše 10 rokov koučuje a naďalej sa s vášňou vzdeláva v rôznych prístupoch v koučingu. Do biznisu prináša holistický prístup k človeku a líderstvu, pri ktorom je dôležité zvyšovanie, či prehlbovanie  seba-vedomia, konanie a rozhodovanie v súlade s vlastnými hodnotami a víziou.

LINKEDIN PROFILE


 

Michal MATLOŇ

Architecture Psychology, User Experience │HB Reavis Slovakia

 

Michal sa venuje psychológii architektúry a user experience priestoru. Študoval aplikovanú psychológiu a objavuje ako priestor ovplyvňuje naše myslenie, cítenie a správanie. Prispieva k tvorbe priestorov, ktoré ľuďom pomáhajú byť produktívnymi, zdravými a spokojnými.

 

LINKEDIN PROFILE


 

Romana MÔCIKOVÁ

HR / Assistant Manager, Company Internal Coach │ KIA

 

Romana vyštudovala Katedru psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. I keď sa počas akademických rokov venovala primárne deťom s rôznymi vývinovými poruchami, po ukončení štúdia ju to zavialo do oblasti ľudských zdrojov. V rámci svojej pracovnej pozície mala možnosť ochutnať rôzne stránky v HR oblasti- recruitment, tvorba a realizácia AC/DC, nastavovanie hodnotiaceho systému či hľadanie a rozvíjanie potenciálu zamestnancov.  Pred dvomi rokmi absolvovala výcvik koučingu na pracovisku, čo jej ukázalo, ako efektívne spojiť svoj pozitívny pohľad na svet s cieľmi korporátneho businessu.  Pracovala na programe, ktorý sa zameriaval na stress management a prevenciu syndrómu vyhorenia slovenských aj kórejských manažérov.

 

LINKEDIN PROFILE


 

Miroslava RYCHTÁRECHOVÁ

Head of Country People Operation Manager │TESCO Stores SR

 

Miroslava je prevádzkovou personálnou manažérkou v spoločnosti Tesco Stores SR. Spolu so svojím tímom sa venuje vytváraniu dobrého miesta pre prácu pre viac ako 9 000 kolegov na obchodoch a centrálnej kancelárii. Má 20 rokov skúseností z oblasti budovania funkčných tímov pri otváraní siete Hypermarketov, tvorby stratégie riadenia ľudských zdrojov a personalistiky. Prešla rôznymi manažérskymi pozíciami, venovala sa tréningu a rozvoju zamestnancov a riadeniu projektov. Práve projekt Tesco Anjel  – pomoc kolegom v núdzi je jej doposiaľ najväčšia motivácia a inšpirácia v tom, že aj malá pomoc môže mať veľký význam.

LINKEDIN PROFILE


 

 

Marián DUBJEL

Partner │ MD Training & Consulting

 

Pre Mariána je práca trénera a kouča životným poslaním.

Od roku 2003, keď nastúpil do medzinárodnej poradenskej spoločnosti Krauthammer, mal príležitosť viesť rozvojové  a tréningové programy na 3 kontinentoch – v Európe, Ázii a Latinskej Amerike. Ako Country Manažér viedol tím konzultantov pre Slovenskú republiku. Navštevoval Krauthammer Univerzitu, kde sa vzdelával v oblasti Leadershipu a manažmentu a pracoval ako tréner pre nových konzultantov. V  roku 2012 založil spoločnosť MD Training&Consulting  a v roku 2016 prijal pozíciu Vice President Global Sales pre spoločnosť Kahler Communication Europe. V súčasnosti sa špecializuje na rozvojové programy v oblasti leadershipu, predaja, rozvoja trénerov a kultúry spoločností.

Je certifikovaným trénerom a koučom Process Communication Model®.

 

LINKEDIN PROFILE


 

  Hynek GLOS

Independent Coach

 

Hynek je koučom, trénerom a konzultantom už 13 rokov. Založil spoločnosť GLOS-I-CO s.r.o. a zároveň spolupracuje s MD Training&Consulting a mnohými ďalšími renomovanými spoločnosťami v oblasti rozvoja a vzdelávania. Má bohaté obchodné a manažérske skúsenosti. Pracoval na pozíciách Sales Person, Key Account Manager, Product Manager, Marketing Manager, Sales Director vo farmaceutických firmách Sanofi, GSK a Pliva. Svoje trénerské a koučovacie zručnosti prehĺbil absolvovaním Pedagogickej fakulty UJEP a má za sebou Krauthammer University, koučovací výcvik „Koučing ako umenie“, aj štúdium na Pražskej psychoterapeutickej fakulte. Je certifikovaným trénerom pre komunikačný model Process Communication Model a manažérsky tréning  Effective Decision Making. Medzi jeho záľuby patrí čítanie, cyklistika a beh na lyžiach.

LINKEDIN PROFILE


 

 

Ivo NOVOTNÝ

Senior Manager, People Advisory Services │ EY

 

Ivo vyštudoval podnikové hospodárstvo, manažérsku psychológiu a sociológiu a riadenie ľudských zdrojov na univerzitách v Čechách, UK a USA. Absolvoval výcvik koučovania na Erickson College International a u Johna Mattoneho. Má za sebou viac ako 20 rokov skúseností v korporátnom HR v telekomunikáciách a doprave. Pôsobil najmä v Čechách, ale aj v rámci regiónu CEE, kde sa staral o viac ako 10 tisíc ľudí v 7 krajinách. V súčasnosti pôsobí ako Senior Manager na oddelení People Advisory Services v spoločnosti EY a pomáha klientom s projektami v oblasti HR a change managementu. Súčasne sa venuje internému a externému koučovaniu. Je Mindfulness Champion EY a snaží sa rozvíjať povedomie o Mindfulness nielen vo firemnom prostredí.

LINKEDIN PROFILE