Konferencia Chopok Nr. 1 / 2021: Revolution or evolution in the world of compensation? How to discover Old in New?

Peter HORNÍK

Generálny riaditeľ │ Koval Systems

 

 

Peter po vyštudovaní STU v Bratislave v roku 2001 nastúpil do spoločnosti ICP ako IT administrátor. Neskôr si prešiel rôznymi pracovnými pozíciami  vo väčších spoločnostiach. V roku 2020 nastúpil do spoločnosti Koval System na pozíciu Generálneho riaditeľa kde pôsobí aj v súčasnosti. Medzi Petrove záujmy patrí hlavne rodina, učenie sa nových vecí, cestovanie, šport, literatúra a príroda.

Peter by sám seba charakterizoval ako človeka, ktorý je schopný nájsť správnych ľudí, viesť a koučovať ich až po úroveň skutočného TÍMU.

LINKEDIN PROFILE


Jana VODÁKOVÁ

Senior Customer Engagement Executive │ SAP SE, Nemecko

 

Jana je Business professional s viac ako 13- ročnými skúsenosťami v oblasti HR, Key Account Management & Customer Service. GBS Profesionál  certifikovaný skupinou Hackett Group a držiteľ certifikátu CIPD v oblasti riadenia HR (úroveň 5). Viacjazyčný svetový cestovateľ s vášňou pre rôzne kultúry a ľudí.

LINKEDIN PROFILE


 

Jana STESKÁLOVÁ

Senior Consultant │ PwC

 

 

Jana sa vo svete HR pohybuje viac ako 20 rokov.  Prešla si rôznymi pozíciami a oblasťami HR tak v medzinárodných ako aj slovenských spoločnostiach, ostatných deväť rokov je súčasťou tímu Poradenstva pre ľudské zdroje v PwC ako špecialista odmeňovania. V tejto oblasti pomáha klientom najmä pri dizajne resp. redizajne systémov odmeňovania a taktiež je hlavnou analytičkou platovej štúdie PwC PayWell.

LINKEDIN PROFILE


Martin ROMAN

Head of C&B Department │ Tatra banka

 

 

 

LINKEDIN PROFILE


 

Zuzana VINKLEROVÁ

Prokurista │ dm drogerie markt

 

Zuzana je regionálna vedúca, vedúca rezortu HR a členka vedenia v spoločnosti dm drogerie markt Slovensko. Počas svojho 25-ročného pôsobenia v spoločnosti bola pri realizácii rôznych národných a medzinárodných projektov, ktoré prispeli nielen k rozvoju spoločnosti ale aj spolupracovníkov.  

LINKEDIN PROFILE


Zoltán BÁN

Head of Group Downstream HR │ MOL Group

 

Zoltán pochádza zo Slovenska, v súčasnosti vedie Downstream HR v skupine MOL (~10 tisíc zamestnancov v 8 krajinách). Od roku 2017 viedol Reward a HR operáciu v skupine MOL, ako konzultant Hay Groupu získal cenné skúsenosti v oblasti odmeňovania. Odmeňovanie vníma ako nástroj na zdôraznenie business priorít a komunikáciu hlavných smerov motivácie.

LINKEDIN PROFILE


 

Tatiana SÝKOROVÁ

HR Director │ Union zdravotná poisťovňa

 

 

Tatiana pôsobí v oblati HR 14 rokov, momentálne ako HR Director v Union poisťovni a Union zdravotnej poisťovni. Téme odmeňovania sa venovala veľmi intenzívne počas pôsobenia v PwC, kde viedla aj prieskum odmeňovania PayWell. HR vníma ako dôležitú a rovnocennú súčasť biznisu každej spoločnosti.

LINKEDIN PROFILE