Konferencia Chopok Nr. 1: EMPLOYEE LIFECYCLE JOURNEY alebo dokazovanie pravdy

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm 195 € / 1 účastník
základný poplatok  315 € / 1 účastník
pri prihlásení do 18. februára zľava 20 € pre každého účastníka
po 18. februári zľava 20 € pre 2. a ďalšieho účastníka z jednej spoločnosti
 
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie - coofee break (22.a 23.3.), 2x obed (22.a 23.3.), 1x večera (22.3.). Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.
 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. HRcomm nie je platcom DPH. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 218.
 
Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 15. marca do 12:00 hod.

 

Storno podmienky:

15. - 18. marca 2018 ..................... 50 % účastníckeho poplatku                   
19. - 21. marca 2018 ......................80 % účastníckeho poplatku

od 22. marca 2018 ........................100 % účastníckeho poplatku

 

V prípade záujmu o rezervovanie ubytovania sa bližšie informácie nachádzajú TU.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať