Konferencia Chopok Nr. 1: Sila dôvery – lesk a bieda moci

1. DEŇ |  14. MAREC 2019 (štvrtok)

 

 08:00 – 09:00

Registrácia účastníkov

 

 

09:00 – 09:30      

OTVORENIE KONFERENCIE

 

Tatiana ORGLEROVÁ │ prezidentka HRcomm, HR Director CEE & Middle East, Knauf Insulation

moderátor konferencie: Ľudmila GUERIN │ viceprezidentka pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring, HRcomm; HR Consulting Manager, PwC

 

 

09:30 – 10:10

Líder a moc - kto komu vlastne slúži?

Ján MENKYNA │ Founding Partner, Menkyna & Partners Management Consulting

 

 • Líder v oku pozorovateľa. Podľa akých stôp identifikovať budúcich lídrov? A ako sa ich charakteristiky a črty zvyknú ohýbať s rastúcou mocou či vplyvom?
 • Sedím hore, som šéf. Aké sú moje sféry vplyvu a do akých priepastí môžem vykročiť?
 • Je to také ľahké. Alebo ťažké? Len málo lídrov dokáže na pracovisku so svojou silou narábať zrelo a dospelo. Prečo najčastejšie zneužívajú moc a dôveru? Ako si uvedomiť chyby a ako im predchádzať?
 • Moc bez pokory... Ide o skutočnú moc?

 

 

10:10 – 10:50 

Prináša Vaše líderstvo efekt, po akom túžite?

Diamond Power Index - 360° assessment pre lídrov

Sylvia ONDRISOVÁ │ psychologička, koučka a lektorka

 

Ako lídri či líderky máme vplyv na kľúčové oblasti firmy – na dosahovanie výsledkov, firemnú kultúru a atmosféru, rozvinutie plného potenciálu svojho tímu. V podstatnej miere tak prispievame k úspechu firmy. Máme však naozaj taký vplyv, po akom túžime? Používame svoju moc naozaj efektívne?

Diamond Power Index sa zameriava na líderské kompetencie priamo súvisiace s vedomým používaním moci. Spĺňa najvyššie výskumné štandardy a poskytuje presnú reflexiu vplyvu lídra. Práve spôsob, akým (ne)používame svoju moc, je totiž kľúčový pre vytváranie dôvery, získanie legitimity a pre celkovú efektivitu v líderskej role.

 

 

10:50 – 11:20

Coffee break

 

 

11:20 – 12:00

Má ľudskosť miesto v tvrdom retailovom biznise?

Peter MATÚŠ │ člen predstavenstva zodpovedný za oblasť retailového bankovníctva, Tatra banka

 

 • (Ne)očakávaný začiatok cesty k employer promise.
 • Javisko a scéna leadershipu = prostredie a procesy.
 • Hodnoty a kultúra ako neokopírovateľná jedinečnosť.

 

 

12:00 – 13:10

PANELOVÁ DISKUSIA

 

Výhody a nevýhody používania dôvery a moci - praktické skúsenosti top manažérov

moderátor: Tatiana ORGLEROVÁ │ prezidentka HRcomm, HR Director CEE & Middle East, Knauf Insulation

Ján MENKYNA │ Founding Partner, Menkyna & Partners Management Consulting

Tomislav STENA │ Chief Operation Officer, Erste Bank Serbia

Elena ADAMCOVÁ │ Prokurist, Schnellecke Transport Slovakia

Peter MATÚŠ │ člen predstavenstva zodpovedný za oblasť retailového bankovníctva, Tatra banka

Petra FÜRBECKOVÁ │ Country Head of HR & Head of HR Novartis Pharmaceuticals, Novartis Slovakia

 

 • Vyváženie moci a dôvery – kedy nastane prelomová zmena v našom správaní?
 • Autorita, dôvera a moc – ako ich v sebe vyvážiť tak, aby sme nerobili fatálne chyby?
 • Osobná sila, integrita a dôvera – ako tieto vlastnosti kultivovať u lídrov?

 

 

13:10 – 14:40

Obed

   

14:40 - 17:30

 

(16:00 - 16:10

coffee break)

Na výber máte z troch workshopov a dvoch business stageov. Workshop 3 a Business Stage 1, 2 sa budú po prestávke opakovať!

 

BUSINESS STAGE: spoločnosti a startupy v dvoch blokoch predstavia HR aplikácie, produkty a nové nástroje, o ktorých sa oplatí vedieť.

 

 

14:40 – 16:00

WORKSHOPY + BUSINESS STAGE

 

WORKSHOP 1

 

Panelová diskusia - Sociálne balíčky a ich dopad na zamestnávateľov

moderátor: Zuzana BOOROVÁ │ HR manažér, SLOVNAFT

Jozef MIHÁL │ majiteľ, RELIA

Dagmar ZUKALOVÁ │ advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária

Zuzana MARONOVÁ │ senior manažér daňového oddelenia, PwC

Marek BENDÍK │ Business Development Manager, Edenred

 

 • Aký dopad má zavádzanie sociálnych balíčkov na zamestnávateľa?
 • Rekreačné príspevky:
  • Právny rámec.
  • Daňový pohľad na benefity so zameraním na rekreačné  príspevky.
  • Pohľad dodávateľa.

 

WORKSHOP 2 (14:40 - 16:00)

 

Strata moci - skutočnosť alebo ilúzia?

Sandra LICHVÁROVÁ │ partner, kouč a mentor, Menkyna & Partners Management Consulting

Ani BALOGH │ senior konzultant a kouč, Menkyna & Partners Management Consulting

 

 • Od čoho závisí vnímanie vlastnej moci?
 • Ako pocit bezmocnosti premeniť na pocit sily?
 • Príďte s nami preskúmať, ako to máte...

 

WORKSHOP 2 (16:10 - 17:30)

 

Od Ega k "Ja"

Ján MENKYNA │ Founding Partner, Menkyna & Partners Management Consulting

 

Ukážka praktických postupov ako sa nestrácať v pasciach ega, vykonštruovaných strachoch a iných ilúziách.

 

WORKSHOP 3 

 

MOC/NEmoc LEADERSHIPU

Martina GEORGIEVOVÁ │ Senior Trainer, Consultant, Coach, Develor

Petra LUTTEROVÁ │ Learning & Development Consultant, Trainer, Develor

 

 • Aké typy moci má manažér a ako ich identifikovať (praktické cvičenie).
 • Aký dopad má na dôveru, ak manažér nadužíva donucovaciu (korektívnu) moc (prípadová štúdia).
 • Čo v nás vyvoláva dôveru a je vôbec možné dôveru trénovať?
 • Kde je hranica využívania moci a kde jej zneužívanie? (diskusia; práca v skupinách)
 • Ako rozvíjať plné spektrum moci a vplyvu osobnosti manažéra?
 • Ktorý typ pracovného prostredia potrebuje formálnu moc manažéra a ktorý, naopak, neformálnu silu osobnosti?

 

BUSINESS STAGE 1

 

TopHeads.me - Rýchly prenájom manažérov. Rastiete, klesáte alebo potrebujete zmenu? Riešením je Interim manažment

Peter KRIŽAN │ CEO, TopHeads.me a Personality SK & CZ

 

Prenájom manažérov funguje v zahraničí dlhodobo. My sme tento trend preniesli na web a spájame skúsených ľudí a firmy s potrebou zmeny. Od startupov po veľké spoločnosti. Treba si však počkať na správnu príležitosť kedy nás osloviť. Kedy nás osloviť?

 

(Ne-)mocné HR a léčba daty - ako Behavera zvyšuje transparentnosť hodnotenia kompetencií a zlepšuje ich následný rozvoj

Lukáš MACENAUER │ Co-founder & Customer Engagement Lead, Behavera

 

Dáta = moc, to je rovnica, ktorú s nástupom digitálnej ekonomiky prijal marketing a využíva ju na maximum. V rámci HR táto zmena práve začína, ale často naráža na odpor práve tých, ktorým má pomôcť. Behavera získava dôveryhodné behaviorálne dáta o kompetenciách uchádzačov a zamestnancov formou simulačných hier a cez algoritmizáciu analytiky a interpretácie následne servíruje výstupy personalistom, manažérom a školiteľom prakticky na striebornom podnose.

 

Budúcnosť umelej inteligencie v budovaní dôvery HR procesov

Slavko FULEK│CEO, RECRU

 

 • V krátkom čase prebehne revolúcia v HR v čoraz viac rastúcej integrácii umelej inteligencie.
 • Čo to prinesie a ako to ovplyvní dôveru kandidátov, ale aj firiem vo výberovom procese?
 • Kde sa v súčasnosti už umelá inteligencia vo výberových procesoch využíva a ako ovplyvňuje obe strany Vám ukážeme na našej prednáške.

 

Employer Branding - Efektivita nie je výkonnosť

Emil ČIŽINSKÝ │ HR Consultant, HEROES

Miloš SVITEK │ Marketing Consultant, HEROES

 

Efektivita znamená robiť veci, ktoré nás posunú bližšie k cieľom. Výkonnosť znamená plniť úlohy čo najhospodárnejším spôsobom. Celý svet funguje na princípe výkonnosti bez ohľadu na efektivitu.

 

BUSINESS STAGE 2

 

Sila lídra z pohľadu využitia outsourcingu a moderných technológií

Silvia BAJAKOVÁ│ Global Accounts Manager, XperienceHR

Ján ŠELIGA │ Managing Partner, 1 to 1 Administration

 

 • Ako efektívne delegovať administratívne činnosti externým partnerom (1 to 1 Administration, príklady z praxe).
 • Využitie spoľahlivých dát v reálnom čase, na upevnenie dôvery a zvýšenie efektivity (aplikácia XperienceHR).

 

Kde cukor a bič končia, prichádza Staffino

Katarína KOLÁČKOVSKÁ │ New Business Manager, Staffino

 

Najúčinnejšia pochvala je tá od zákazníkov. Staffino Vám jednoducho umožňuje nielen získavať spätnú väzbu od Vašich externých či interných zákazníkov, ale ju aj priebežne odovzdávať adresne zamestnancom, ktorých sa to týka. Verte, že pochvala od zákazníka robí zázraky s motiváciou a angažovanosťou. So Staffinom získate okrem toho aj extra pár uší na počúvanie a porozumenie tomu, čo sa deje u Vás vo firme. Vďaka pulse checku prostredníctvom nášho systému prakticky kedykoľvek a za pár minút, budete môcť flexibilne vytvárať a prispôsobovať motivačné nástroje, procesy, leadership štýly a tiež predchádzať prípadným problémom ešte predtým, ako sa z nich stane celofiremná záležitosť alebo problém na sociálnych sieťach.

 

Novinka 2019: Portál HRprofil.eu - nech je hľadanie riešení pre ľudské zdroje o niečo jednoduchšie

Ivan KUZMA│ Founder, HR Profil

 

Na HRprofil.eu nájdete kvalitný katalóg s profilmi dodávateľských firiem v oblastiach ako Nábor zamestnancov, Rozvoj organizácie a zamestnancov, Odmeňovanie, Dodržiavanie zákonov a HR Technológie. Je to tiež o zdieľaní inšpiratívnych myšlienok a rád z oblastí ľudských zdrojov, či už prostredníctvom článkov, prípadových štúdií alebo diskusného fóra.

 

Pracujme s uvedomením pre efektívny rozvoj

Boris LUKÁČ │ strategický poradca, HR Partner, tréner a facilitátor, Heuristic Management

 

Snažiť sa o rozvoj bez uvedomenia si potenciálu, možností a benefitov, ktoré môžu byť jeho výsledkom je stratou času, energie a zdrojov.

Pracujme efektívne s uvedomením jednotlivcov a tímov a triafajme do čierneho pri dizajnovaní ich zmysluplného rozvoja.

 

 

16:00 – 16:10       

Coffee break

 

 

16:10 - 17:30 WORKSHOP 3 + BUSINESS STAGE 1,2 (opakovanie)
   

od 17:30

Voľný program (čas na wellness, prechádzku)

 

 

19:00 –  21:00

Večera

 

 

od 21:00

Večerný networking


2. DEŇ |  15. MAREC 2019 (piatok)

 

09:00 – 09:40

Moc a dôvera v čísla - Candidate Experience

Andrej WINTER │ Founder & CEO, JobAngels

 

Práca mení životy ľudí. Dobrá práca mení nielen životy, ale aj ľudí samotných. Nájsť však dobrú prácu nie je vôbec jednoduché. Andrej je zakladateľom JobAngels – portálu, kde si ľudia pomáhajú nájsť prácu a sú za to finančne odmenení.

Andrejov tím dnes spravuje platformu, ktorá združuje viac ako 2000 ľudí v Čechách a na Slovensku, ktorí pomáhajú firmám a uchádzačom nájsť to správne spojenie. Okrem dôrazu na prinášanie ľudskosti do online recruitmentu Andrej verí aj na silu analýzy a čísiel.

„Čísla sú veľmi objektívne zrkadlo, ktoré nám dokáže veľa prezradiť o samotnej podstate ľudskosti človeka. Naučiť sa pozerať do tohto zrkadla nie je vždy jednoduché, no ak to zvládnete, otvoria sa Vám nové možnosti pochopenia človeka. A verím, že o pochopenie človeka nám všetkým v HR ide najviac.“

 

 

09:40 – 10:20

Otvorená hra

Zuzana SEMANOVÁ │ generálna riaditeľka, Hotel Lomnica

 

Hotel Lomnica, od svojho znovuotvorenia, žije víziou byť trendsetterom v oblasti hotelierstva a gastronómie, nielen na Slovensku. Snaha dosiahnuť túto víziu, posúvať hranice možností a dlhodobo tomu veriť je dennodennou výzvou, ak sa pohybujeme v segmente, ktorý je na tenkom ľade kvality a kapacitných možností zamestnancov. Do hotela prichádza každý hosť s tým, že vkladá do našich rúk dôveru. Dávame mu produkt, pri ktorom očakáva, že dostane to, čo mu garantujeme. Ako však s dôverou naložiť, ak do hotela prichádzajú noví zamestnanci? Je uplatňovanie moci závislé od charakteru manažéra a jeho osobnosti? Prax ukazuje, že získanie dôvery a správny charakter moci dokážu aj v tejto náročnej oblasti vytvoriť stabilný tím.

   

10:20 – 11:00

Coffee break

 

 

11:00 - 11:40

Odkiaľkoľvek, ale stále spolu

Martin HASINEC │ HR Manager ČR & SR, Microsoft

 

Čím viac pracujeme mimo kanceláriu, tým dôležitejšie je pracovné prostredie. Protirečenie? Skôr neúprosná logika sveta založeného na zdieľaní, kreativite a inováciách. Úspešné zavedenie flexibility vyžaduje zmenu kultúry. My sme ju opreli o otvorenosť, dôveru a zodpovednosť za vlastné výsledky. To nám pomáha odbúravať sila. Toto ide v tradičnom type kancelárií ťažko. Prečo? Pretože, keď sa ľudia vidia len občas, potrebujú spoločný čas tráviť inak, ako pri stole. Pretože, keď stretávate stále rovnakých ľudí, tak máte stále rovnaké nápady. Pretože staré prostredie posilňuje staré návyky. Ak platí, že „kultúra si dá stratégiu na raňajky“, tak v dnešnej dobe si stále častejšie dáva „kancelária kultúru na obed“.

 

 

11:40 – 12:20

Unboss

alebo Kde vládne láska, tam nie je snaha o moc; a kde prevláda moc, tam chýba láska. Jedno je tieňom druhého (C. G. Jung)

 

Petra FÜRBECKOVÁ │ Country Head of HR & Head of HR Novartis Pharmaceuticals, Novartis Slovakia

 

Ako sa mení kultúra súčasných spoločností vo svetle meniaceho sa trhu, globalizácie a pretlaku informácií? Vystačíme si ešte s klasickým leadershipom alebo sa musíme naučiť naše tímy motivovať inak?

V Novartise prebieha zmena kultúry, ktorá zásadne mení pohľad na leadership a dôležitosť dôvery v zamestnanca na to, aby sme dosiahli našu víziu. Unboss je prístup, ktorý nám pri tejto zmene pomáha.

 

 

12:20 – 13:00

ZÁVER A UKONČENIE KONFERENCIE

 

Ľudmila GUERIN │ viceprezidentka pre zahraničné vzťahy, domáce aktivity a sponzoring, HRcomm; HR Consulting Manager, PwC

Tatiana ORGLEROVÁ │ prezidentka HRcomm, HR Director CEE & Middle East, Knauf Insulation

 

 

13:00 – 14:00

Obed