Konferencia Chopok Nr. 2/2022: Well-being v rozbúrenom mori zmien

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm 255 € / 1 účastník
základný poplatok  375 € / 1 účastník
 
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie - coffee break (20. a 21.10.), 2x obed (20. a 21.10.), 1x večera (20.10.). Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.
 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. HRcomm nie je platcom DPH. 

Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť pred termínom konferencie na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 322. Ako variabilný symbol uveďte číslo zálohovej faktúry.

 
Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 13. októbra 2022.

 

Storno podmienky:

12. – 16. október 2022 ................................ 50 % účastníckeho poplatku                   
17. - 18.
október 2022 ................................. 80 % účastníckeho poplatku
od 19.
októbera 2022................................. 100 % účastníckeho poplatku

 

V prípade záujmu o rezervovanie ubytovania sa bližšie informácie nachádzajú v sekcii miesto TU.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať