Konferencia Chopok Nr. 2/2023: Budúcnosť HR na pomyselnej križovatke technológií, inovácií, biznisu a ľudí - aká bude rola HR?

 

Pozerajúc sa do budúcnosti, nie je nič trefnejšie ako odpoveď „kľúčová“.
Zďaleka to nie je o tom, že chceme vidieť našu rolu na piedestáli nevyhnutnosti a dôležitosti. To, čo je dnes nové sa stane normou. Fakty hovoria sami za seba:

 

Fakt1: HR bude kľúčovým partnerom pri využívaní technológií na automatizáciu a optimalizáciu rutinných úloh, čo umožní ešte väčšie zameranie HR na strategickejšie pozície so zmysluplnou pridanou hodnotou. 
Fakt2: HR sa bude naďalej zameriavať na ľudský aspekt pracovnej sily. V ére, kde sa spoločnosti neustále vyvíjajú, bude úloha HR pri podpore podpornej a inkluzívnej kultúry kľúčová. Pestovanie angažovanosti zamestnancov, ich blahobyt a zvyšovanie kvalifikácie bude neoddeliteľnou súčasťou vytvárania pracovnej sily, ktorá dokáže prosperovať uprostred výziev a príležitostí rýchlo sa meniaceho prostredia.
Fakt3: HR bude naďalej významným užívateľom technológií v oblasti náboru, vzdelávania, administrácie procesov, leadership a talent manažmente, odmeňovaní, employer brandingu.

 

Úloha technológie v budúcnosti HR znamená využívanie technológie samotnej no stále s veľkým dôrazom na ľudí samotných. Znamená to poskytovať zamestnancom personalizovanú, ľuďmi vedenú podporu a poradenstvo a zároveň využívať technológiu na automatizáciu procesov a rutín, analýzu údajov a prijímanie správnych rozhodnutí. 

 

Naša konferencia má za cieľ priniesť praktické skúsenosti lídrov spoločnosti, ich neúspechy, radosti, skúsenosti a názory cez optiku technológie vs. HR. Takže na otázku, aká bude rola HR sú naši hostia pripravení podeliť sa s nami  o odpoveď a inšpirovať nás a veríme, že aj motivovať. 

 

Krátka ochutnávka toho, čo sme na Chopku spolu zažili:

 

Krátku video ochutnávku pre nás pripravil mediálny partner konferencie spoločnosť BECAMP MEDIA.