Konferencia Chopok Nr. 2: NÁVRAT DO BUDÚCNOSTI: SPOLU TVOR(Í)ME VZDELÁVANIE

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm 195 € / 1 účastník

základný poplatok  315 € / 1 účastník
pri prihlásení do 15. apríla zľava 20 € pre každého účastníka
po 15. apríli zľava 20 € pre 2. a ďalšieho účastníka z jednej spoločnosti
 
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie - coofee break (17.a 18.5.), 2x obed (17.a 18.5.), 1x večera (17.5.). Je stanovený dohodou. V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.
 
Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky. HRcomm nie je platcom DPH. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 318.
 
Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 14. mája do 12:00 hod.

tel.: + 421 2 5564 2471
e-mail: hrcomm@hrcomm.sk

 

Storno podmienky:

09. - 13. mája 2018 ......................... 50 % účastníckeho poplatku

14. - 16. mája 2018 ........................ 80 % účastníckeho poplatku

od 17. mája 2018 ........................... 100 % účastníckeho poplatku

 

Bližšie informácie o ubytovaní sa nachádzajú TU.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať