Konferencia Chopok Nr. 2: NÁVRAT DO BUDÚCNOSTI: SPOLU TVOR(Í)ME VZDELÁVANIE

 

 

Barbora SLIVKOVÁ

členka predstavenstva HRcomm

 

Štrnásť rokov od skončenia štúdia Psychológie na Filozofickej Fakulte UK pôsobí v oblasti ľudských zdrojov. Svoje skúsenosti a odbornú zdatnosť v oblastiach ako napríklad posudzovanie talentov a osobnostného potenciálu, rozvoj a vzdelávanie, každodenné poradenstvo vo vedení ľudí pre manažérov (obsahujúce aj „HR hard-skills“) získavala najskôr ako konzultant pre Trenkwalder a Timan, interný špecialista pre Slovnaft a následne ako talent manažér Pivovarov Topvar. Momentálne pôsobí v slovenskej divízii spoločnosti Amazon /Slovakia/ s.r.o. ako Senior HR Business Partner. Od roku 2017 zastáva pozíciu členky predstavenstva HRcomm, zodpovedná je za oblasť Training & Development.


 

 

 

Patrik PAUKO

Happy Business Element │ People Elements, s.r.o.

 

Patrik viac ako 20 rokov tvorí a implementuje vzdelávacie a poradenské projekty. Jeho prístup a kvalitu oceňuje vyše 70 firiem pôsobiacich v rôznych oblastiach biznisu, z toho 4/5 klientov opakovane vyhľadávajú jeho služby. Neustále skúma a prakticky overuje spôsoby efektívneho učenia, nastavuje zrkadlo a prináša nástroje balansovania vonkajších a vnútorných zdrojov motivácie vo firmách. Je lektorom celosvetovo oceňovaného workshopu DRIVE. Patrik rád prináša a realizuje rôzne experimenty, ktorými overuje v praxi slovenských firiem výskumy z oblastí pozitívnej psychológie a behaviorálnych vied. Je autorom prvého Experimentu šťastia na Slovensku, do ktorého sa už zapojilo takmer 2000 ľudí.


 

 

 

Maxim STRASHUN

Senior HR Partner / Services organization │ EMEA / Lenovo (Slovakia) s.r.o.

 

Maxim Strashun pôsobí ako Senior HR Partner v spoločnosti Lenovo, Services organization EMEA. Predtým pôsobil ako Head of Talent Development pre spoločnosť Lenovo EMEA. Špecializoval sa na rozvoj súčasného manažmentu, senior manažmentu a tímu vrcholových riadiacich pracovníkov a budovanie manažérskeho nástupníctva. Maxim je Kanaďan. Do Českej republiky sa presťahoval pred šestnástimi rokmi a pracoval ako  teambuilding inštruktor, tréner a coach manažmentu. Pred deviatimi rokmi sa presťahoval na Slovensko, aby riadil prípravu a rozvoj talentov pre spoločnosť Lenovo v EMEA. Pôsobil v Európe, Ázii, Južnej a Severnej Amerike a prednášal o manažérskych zručnostiach, rozvoji budúcich manažérov a angažovaní zamestnancov, na vysokých školách a na konferenciách v oblasti ľudských zdrojov v Českej republike, na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii a Belgicku. Maxim rád zdieľa nápady a programy, ktoré pre neho fungovali, ako aj návrhy, čomu sa treba vyhýbať - najlepšie sa učí počas diskusií.


 

 

 

Katarína GAZDÍKOVÁ

Manažér firemných partnerstiev │ The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z.

 

Katarína je bývalá Finančná manažérka a HR Business partnerka v Kuehne + Nagel (globálnej logistickej spoločnosti s obratom 18+ biliónov EUR celosvetovo a 50 miliónov EUR na Slovensku). Vyštudovala Účtovníctvo a audítorstvo na EU v Bratislave. V roku 2017 zmenila smerovanie svojej kariéry na profesionálny biznis koučing, čomu predchádzalo obdobie intenzívnej spolupráce s neziskovými organizáciami za účelom podpory ich vedenia, ale taktiež jednotlivcov. Za tieto aktivity bola v roku 2017 ocenená primátorom mesta Bratislavy cenou Srdce na dlani. Od marca 2018 pôsobí v organizácii The Duke of Edinburgh’s International Award Slovakia na pozícii manažéra firemných partnerstiev, kde je zodpovedná za budovanie a manažovanie strategických partnerstiev s firmami prostredníctvom programu Leaders of Tomorrow.


 

   

Monika TAJBLIK LÖFFLEROVÁ

Manažérka zodpovedná za personálny rozvoj a recruitment │  Východoslovenská energetika Holding, a.s.

 

Monika sa po ukončení štúdia so zameraním na marketing, manažment na Ekonomickej univerzite v Košiciach rozhodla pre prácu v oblasti Public Relations v agentúre Seesame v Bratislave, kde strávila prvé 3 roky svojej profesionálnej kariéry. Návrat do rodných Košíc jej umožnila pracovná ponuka v oblasti riadenia ľudských zdrojov v lokálnej IT spoločnosti.  Odvtedy sa kontinuálne 17 rokov venuje rôznym činnostiam z oblasti ĽZ. Posledných 7 rokov je manažérkou zodpovednou za rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, nábor a výber, ako aj budovanie zamestnávateľskej značky vo Východoslovenskej energetike Holding. Jej najväčšími úspechmi sú celoslovenské ocenenie HR Oskar v roku 2008 za projekt Pre rodiny a „čerstvé“ ocenenie Lektor roka v kategórii Vzdelávací program za neštandardné spracovanie témy BOZP.


 

 

 

Diana LEGDANOVÁ

Security a BOZP manažér │ Východoslovenská energetika Holding, a.s.

 

Diana je absolventkou Ekonomickej univerzity v Košiciach, odbor Manažment. Pracovnú kariéru začínala v roku 2003 v spoločnosti Východoslovenská energetika ako asistent Predstavenstva. Od roku 2004 pracovala v spoločnosti ako vedúci odboru Personálny rozvoj, zodpovedná za výberové konania a  rozvoj zamestnancov. V tejto pozícii získala v roku  2007 Slovenskú cenu HR Gold v kategórii Personálne projekty za inovatívny prístup v oblasti adaptácie nových zamestnancov. V roku 2010 zmenila svoje doterajšie pôsobenie na Security a v roku 2012 ho rozšírila o oblasť BOZP. V role manažéra úseku Diana zastrešuje témy ako bezpečnosť a zdravie, požiarna ochrana, manažment kvality, BCM a krízové riadenie, fyzická bezpečnosť, informačná bezpečnosť, ochrana osobných údajov a od roku 2017 aj IT security. Je čerstvým držiteľom ocenenia Lektor roka v kategórii Vzdelávací program za neštandardné spracovanie témy BOZP v podobe workshopov pre manažérov.


 

 

 

Ján GREGOR

CEO │ ableneo Slovensko s.r.o.

 

Ján je CEO firmy ableneo, ktorej víziou je priniesť nový pohľad na organizačnú zmenu. V rámci jeho kariéry si prešiel zmenou  pozície softvérového inžiniera, konzultanta, projektového manažéra a obchodníka až po vedúcu pozíciu v rámci organizácie. Bol súčasťou a neskôr viedol komplexne transformačné projekty hlavne v zahraničí, neskôr na území Slovenska, Česka a Rakúska v oblasti finance, telco a governement. Na základe získaných skúseností dospel k záveru, že oveľa dôležitejšou esenciou zmeny ako kompetencia a zdroje, je samotný spôsob, akým sa ku zmene pristupuje. Tieto skúsenosti viedli k myšlienke vytvoriť nový pohľad na zmenu a prístup k nej postavený na kombinácii expertných znalostí v oblasti technológií a procesov a pohľadu na organizácie ako živé systémy. Ján je šťastným manželom a otcom chlapca a čoskoro aj dcéry.


 

 

 

Janette MOTLOVÁ

Zakladateľka a programová manažérka │ Od emócii k poznaniu - Eduma, n.o.

 

Janette je metodičkou, lektorkou a inovátorkou na inkluzívne vzdelávanie a sociálnu inklúziu mládeže na národnej a medzinárodnej úrovni takmer dve desaťročia. Jej srdcovkou je budovanie mostov medzi tými, čo môžu a vedia a tými, čo potrebujú a nevedia. V práci využíva najmä emocionálne učenie, ktoré je silným učiacim sa nástrojom každého človeka. Okrem vzdelávania firiem a učiteľov sa špecificky venuje aj vzdelávaniu a rozvoju náhradných, profesionálnych rodičov a vychovávateľov, ktorí vychovávajú rómske dieťa v nerómskom prostredí. Pomáha im pochopiť nielen prežívanie dieťaťa, ale aj prežívanie odlúčenosti a zlyhania biologických rodičov. Bola prvou implementátorkou Živých knižníc na Slovensku, vytrénovala viac než 2900 osôb, ktoré dnes využívajú skúsenosti a vzdelávajú deti v chudobných lokalitách Slovenska. Publikuje pre Denník N (komentáre), je hosťom a speakrom podujatí, kde prezentuje potrebu budovania vnímavej komunity, citlivej k zraniteľným skupinám v spoločnosti, najmä deťom a mládeži. Je čerstvou držiteľkou ocenenia Lektor roka 2017. Janette je Rómka, adoptívna aj biologická mama a je autorkou autobiografického románu Cigánka. Janette pracovala na Úrade splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, neskôr v Iuvente - Slovenskom inštitúte mládeže viedla národnú kampaň „Každý iný - všetci rovní“ a neskôr tím prípravy a implementácie prvého národného projektu zameraného na mládež KomPrax. V roku 2015 sa rozhodla založiť vlastnú neziskovú organizáciu Eduma.


 

 

 

Renáta VALEKOVÁ

Vedúca oddelenia Duálne štúdium/Tím budúcnosti │ Volkswagen Slovakia, a.s.

 

Renáta vyštudovala prírodné vedy na Martin Luther Universität v Halle. Vo Volkswagen Slovakia pôsobí od jeho založenia, už 26 rokov. Za toto obdobie zastávala viacero pozícií, od referentky na oddelení životného prostredia (OŽP), cez vedúcu OŽP a BOZP, Facility Management a Personálneho rozvoja až po súčasnú pozíciu vedúcej oddelenia Duálne štúdium / tím budúcnosti. Na svojej súčasnej pozícii aktuálne zastupuje na pôde Zväzu automobilového priemyslu platformu vysokých škôl s cieľom zabezpečenia potrebných podmienok pre budovanie kvalitného technického vysokoškolského štúdia na Slovensku. Čo ju najväčšmi baví a denne posúva dopredu? Práca s ľuďmi, rozmanitosť tém, nové výzvy a hľadanie riešení.


 

   

Eva VOLEKOVÁ

Vedúca oddelenia vzdelávania pobočkovej siete │ Tatra banka, a.s.

 

Eva začínala ako 19 ročná stredoškoláčka v Tatra banke. Tá sa stala jej doposiaľ jediným zamestnávateľom. Počas svojej kariéry si prešla viacerými pozíciami v pobočkovej sieti a na Call centre. Popri práci vyštudovala Materiálovo-technologickú fakultu Slovenskej Technickej Univerzity, odbor Priemyselný manažment v Trnave.  V roku 2012 prijala výzvu a stala sa riaditeľkou pobočky. Počas piatich rokov na pozícii riaditeľky pobočky  pod jej vedení vyrástlo veľa úspešných pracovníkov. V roku 2017 sa rozhodla svoje dlhoročné skúsenosti pretaviť a odovzdávať novo nastúpeným a súčasným zamestnancom na oddelení vzdelávania.


 

   

Marek LENNER

Segmentový manažér │ Tatra banka, a.s.

 

Marek, dnes ešte stále 29 ročný „Benjamínek“ ukončil Ekonomickú Univerzitu v Bratislave, odbor Ekonomické teórie a žurnalistika. Po ukončení vysokej školy sa zamestnal v Tatra banke ako Privátny bankár. Po piatich rokoch na privátnom bankovníctve úspešne viedol tím privátnych bankárov. Tím líder s hobitím "lookom" hľadal nové výzvy, bol zvedavý a chcel sa niečo nové naučiť. Začiatkom roka 2016 reagoval na ponuku - Segmentový manažér zodpovedný za celkovú stratégiu obsluhy affluentných klientov. Cieľ bol jasný, stať sa jednoznačným trhovým lídrom v segmente Affluent.
Na naplnenie tohto cieľa je veľmi dôležité mať kvalitný tím vzťahových manažérov a preto sa chce pred vás postaviť a porozprávať o projekte ktorý s kolegami vymysleli.


 

 

 

Filip HRKAL

Chief Operations Officer │ cut-e CEE, YellowCouch

 

V čase Nokie 3210, čiernobielych displejov a testov v podobe ceruzka-papier, dostal Filip nápad priniesť na CEE trh real-time online diagnostiku ľudského potenciálu, motiváciou a schopnosťou. Dnes, o 13 rokov neskôr, testuje na trhu strednej a východnej Európy cez 150 000 ľudí ročne. V pozícii Prevádzkového riaditeľa skupiny cut-e AON's Assessment Solutions a YellowCouch kombinuje Filip svoje skúsenosti s viac ako 600 klientmi (KPMG, SKANSKA, ŠKODA Auto, Eon, PENTA ...) so vzdelaním v oblasti manažmentu, marketingu, HR a IT technológií. Okrem toho sa snaží držať krok s dobou vďaka prílivu maximu nových informácií od študentov ČVUT, VŠETKO a ďalších vysokých škôl, kde pravidelne prednáša. Za svoju prax pomohol doteraz mnohým firmám nájsť - a následne správne rozvíjať – tých najlepších kolegov. Či už v rámci individuálnych diagnostík, alebo riešenie, ktorými pre jednu firmu prejdú desiatky tisíc osôb ročne. Medzi jeho najväčšie koníčky patrí rodina, motocykle, komiksy a cestovanie.


 

 

 

Roman KURNICKÝ

Managing Partner a Principal consultant, assessor, lektor, konzultant a kouč │ Developium s.r.o.

 

Osemnásť rokov skúseností v oblasti ľudských zdrojov ako Principal consultant a Managing HR manager a externý lektor, konzultant a kouč pre jednotlivcov a organizácie. V súčasnosti Roman pracuje ako Managing Partner a Lead consultant v spoločnosti Recruitment & Developium Group a cut-e slovakia, ktorá sa zaoberá on-line psychodiagnostickými metódami. Okrem manažérskej a obchodnej práce v RDG aktívne realizuje konzultácie, tréningy, rozvojové aktivity a individuálny koučing pre manažérov a organizácie, založené na kompetenčnom prístupe od vytvárania kompetenčných modelov cez nastavenie výberového procesu, následný rozvoj až po vytváranie hodnotiacich systémov a riešení. Roman je inovatívny a systematický konzultant hľadajúci neustále najlepšie riešenia pre organizácie a vytvára komplexné rozvojové programy, konzultácie a poradenstvo pri tvorbe stratégie a implementácii HR systémov, ktoré vždy začínajú od jednotlivca a preto hľadá integritu medzi slovami a činmi ako jednotlivcov, tak aj organizácií. Pracuje pre klientov z rôznych oblastí od zdravotníctva, FMCG, retailu, IT a telecom oblasti, konzultačné, finančné inštitúcie, ale aj mnohé výrobné a obchodné firmy. Absolvoval výcvik v kariérnom koučingu spoločnosti LHH a je držiteľom certifikátu Ericsson College University v TASC - The art and science of coaching. Je certifikovaným facilitátorom v technike LegoSeriousPlay, podieľal sa na vytvorení ALA – AgiLeadershipAcademy spolu s firmou Mimacom a ostatne spoluorganizoval program Lektor roka. Je spoluautorom knihy: Manažérske kompetence, Grada Publishing, 2004, Praha.


 

 

 

Michal BAČA

Vedúci Oddelenia pre vzdelávanie a rozvoj │ Všeobecná úverová banka, s.r.o.

 

Svoju kariéru začínal Michal na HR v spoločnosti Orange ako psychológ, HR špecialista a vedúci tímu Vzdelávanie a rozvoj a interná komunikácia. S bankovníctvom sa zoznámil v Slovenskej sporiteľni, kde pôsobil v rokoch 2007 až 2010 ako vedúci  Oddelenia vzdelávanie a rozvoj, kde sa čiastočne venoval aj HR partneringu. Od roku 2011 vedie vo VÚB banke Oddelenie vzdelávanie a rozvoj, kde zodpovedá za vzdelávanie, rozvoj a koučing ústredia, retailovej a firemnej pobočkovej siete a tiež dcérskych spoločností. Od roku 2016 popri práci vo VÚB aktívne vykonáva pozíciu člena akreditačnej komisie pre Triple-E štandard pod hlavičkou EBTN (Brusel). Na jar 2017 sa stal Michal vedúcim Bratislavského regionálneho klubu v spoločnosti  HRcomm.


 

 

 

Boris LUKÁČ

Strategický poradca, HR partner, tréner a facilitátor │ Heuristic management, s.r.o.

 

Boris je koučom, assessorom, konzultantom a trénerom. Je absolventom Žilinskej univerzity v odbore Technická kybernetika (1986-91) a Institute National des Télécommunications v Evry (1991-3), Paríž, Francúzsko. Od roku 1993 pracoval v medzinárodných spoločnostiach na úrovni country managementu a CEE managementu. Je zakladateľom spoločností Ticket Restaurant (Edenred) (1993-2000) a Manpower (2003-2007) na Slovensku. Absolvoval certifikačný tréning pre metódu Appreciative inquiry v koučingu a riadení zmeny na Institut français pour Appréciative Inquiry v Paríži a Wheatherhead school of management na Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA, certifikačný tréning pre Kalliance Le Jeu v Lyone a výcvik v systemických konšteláciách v Prahe. V rámci Heuristic Management a Mysliteľňa od roku 2011 venuje najmä rozvoju key talents, B-1 a top managementu.

Odborný garant
Partneri