Konferencia PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI V RIADENÍ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Naši hostia:

 

   

Tatiana Orglerová

HR Director Eastern Europe, Knauf Insulation, s.r.o.

 

Tatiana Orglerová vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, titul MBA získala na Katz Graduate School of Business v americkom Pittsburghu. Kariéru začínala v štátnej správe, v rokoch 1991 až 1994 bola v Prievidzi zodpovedná za medzinárodný rozvoj.
Má rozsiahle skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, pôsobila ako HR manažérka pre jednu z prvých japonských investícií v oblasti automobilového priemyslu na Slovensku - spoločnosť Yazaki Slovensko. V rokoch 1998 až 2006 pracovala pre pivovarnícku skupinu Heineken ako riaditeľka pre ľudské zdroje a členka predstavenstva. Následne pôsobila ako personálna riaditeľka a členka vrcholového vedenia pre spoločnosti Slovnaft a IBM. Pôsobila na pozícii Managing Consultant pre poradenskú spoločnosť Hay Group, kde sa venovala riadeniu výkonnosti, C level mentoringu, rozvoju leadershipu a poradenstvu v oblasti HR.
V súčasnosti je HR riaditeľkou pre východnú Európu v spoločnosti Knauf Insulation a pôsobí v Prahe. Zároveň sa venuje rozvoju HR na Slovensku, už štvrtý rok vedie svoju HR školu, pre HR COMM na pozícii viceprezidentky sa venuje rozvoju domácich a zahraničných aktivít.
Je držiteľkou ocenení Slovenská cena roka za rozvoj ľudských zdrojov (2002 a 2007), HR OSCAR (2003) a HR Gold (2008).

 

 

 

   

Branislav Vargic

Programme M​anager, Raiffeisenbank a.s.

 

Branislav vyštudoval Fakultu Managementu Univerzity Komenského v Bratislave, špecializácia Riadenie organizácii a riadenie ľudských zdrojov. V rámci doktorandského štúdia absolvoval dlhodobé študijné pobyty na Cornell University v USA, IESE Business School v Barcelone a na Erasmus University v Rotterdame. Počas doktorandských štúdií spolupracoval ako externý konzultant s mnohými spoločnosťami najmä z  farmaceutického, IT-telekomunikačného a finančného sektora, publikoval v domácich aj zahraničných akademických časopisoch a prednášal na Fakulte managementu UK ako aj na RICEBA Business School v Rige.
Po úspešnej obhajobe doktorandskej práce PhD v roku 2004 začal pracovať pre medzinárodnú konzultačnú spoločnosť Hay Group, kde od roku 2009 pôsobil ako Managing konzultant. Zároveň bol Leadership & Talent Practice Leader pre strednú Európu.
V roku 2011 nastúpil na pozíciu riaditeľa odboru riadenia ľudských zdrojov v Tatra banke. Od jesene 2015 pôsobí ako Program Manager v Raiffeisenbank v Českej Republike. V súčasnosti zároveň prednáša na Fakulte Managementu Univerzity Komenského.

 

 

 

   

Dana Miňová

Chief HR Officer, Svet zdravia, a.s.

 

Profesionálnu cestu začala Dana Miňová po ukončení Filozofickej fakulty UK v Bratislave v roku 1996. Do roku 2001 pôsobila ako asistent, neskôr odborný asistent na katedre pedagogiky FiF UK v Bratislave. Od roku 2001 je jej kariéra spätá so starostlivosťou o ľudí v komerčnom biznise. Spočiatku pôsobila v pozícii manažéra osobného rozvoja v poisťovni UNIQA. Okrem prípravy programov starostlivosti o zamestnancov participovala ako lektor v rámci vzdelávania obchodnej časti spoločnosti. Od roku 2005 pôsobila v IT spoločnosti PosAm, spol. s r.o. Spolu so svojím tímom úseku ľudských zdrojov pripravovala koncepčné rámce a tiež ich uvádzala do života vo všetkých oblastiach HR. V roku 2008 získala spoločnosť PosAm v súťaži „BestEmployers“, organizovanej spol. AON HEWITT, 3. miesto v kategórii veľké spoločnosti. V roku 2012 získala spoločnosť PosAm 1. miesto v súťaži „Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu“, v kategórii IT.
Od júla 2013 pôsobí v holdingovej spoločnosti Svet zdravia, a.s., kde vedie úsek ľudských zdrojov. Aktívne participuje na najväčšom projekte zmeny v oblasti zdravotníctva, ktorý na Slovensku realizuje práve táto spoločnosť.
V roku 2014 získala Dana Miňová spolu s tímom vedenia Sveta zdravia, a.s. a s tímom HR ocenenie HR GOLD.
Dana Miňová vo svojej práci uplatňuje princípy učiacej sa spoločnosti, tímovej práce, vyznáva prístup „Humanage“ s dôrazom na budovanie dôvery, úcty a rešpektu vo vzťahu s interným zákazníkom. 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Kráľ

PR and Marketing Manager, Svet zdravia, a.s. 

 

Vyštudoval marketingový manažment na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2000 profesionálne pôsobí v súkromnej komunikačnej sfére. Ako senior account manažér pracoval pre najväčšiu PR agentúru Seesame. V roku 2004 sa stal hovorcom spoločnosti Siemens na Slovensku. V rokoch 2009 až 2014 viedol oddelenie korporátnej komunikácie. V tíme Svet zdravia pôsobí na pozícii hovorcu a marketingového manažéra od februára 2014. Je členom Asociácie hovorcov Slovenska a v roku 2016 získal titul najlepšieho hovorcu v privátnom sektore na Slovensku.

 

 

 

 

Aneta Tolo

Country manažér pre vzdelávanie, rozvoj a kariérne pánovanie, Faurecia Automotive Slovakia, s.r.o.

 
HR profesionál s viac ako 15 ročnými skúsenosťami v oblasti riadenia ľudských zdrojov v úspešných globálnych spoločnostiach. Má široké skúsenosti s prácou na cross-functional projektoch, implementáciou nových procesov a koordináciou medzinárodných projektových tímov. Počas pôsobenia v spoločnosti Heineken sa zúčastňovala na zavádzaní procesov naprieč celou oblasťou HR, neskôr najmä s dôrazom na projekty a manažérsky rozvoj. Po nástupe do spoločnosti  Faurecia, ktorá je jedným z globálnych lídrov v oblasti dodávateľov v oblasti automotive sa podieľala na implementovaní Country HR organizácie na Slovensku zastrešujúcej 7 výrobných závodov s viac ako 2000 zamestnancami. 

 

 

   

Róbert Packaň

Communication Specialist, L&D Coordinator, Fpt Slovakia, s.r.o.

 

Od roku 2004 pracujem v oblasti L&D. Mal som možnosť pracovať s rôznymi cieľovými skupinami. Ako pedagóg to boli deti a tínedžeri. Ako lektor a neskôr account / projektový manažér – s dospelákmi. Zastrešil som desiatky projektov (development programy pre všetky zamestnanecké úrovne, AC-DC, audity, prieskumy atď.), stovky tréningov (prevažne zameraných na rozvoj soft-skills) s viac ako tisíckou účastníkov. Toľko v skratke moje pôsobenie na agentúrnej strane businessu v oblasti HR do roku 2013. 
Toho roku začala moja misia @ FPT. Keď som vchádzal do firmy, povedal som a prial zároveň – „Mojim cieľom je zanechať na firme môj vlastný odtlačok / footprint“. Ešte som nevedel, že túto možnosť dostanem so všetkým, čo k tomu patrí, tj. na jednej strane takmer neobmedzeným priestorom na sebarealizáciu, kreativitu atď., na strane druhej, množstvom práce a pomerne veľkou dávky zodpovednosti. Pracoval som najskôr ako manažér pre vzdelávanie a neskôr ako človek, ktorý zastrešuje „core“ aktivít spoločnosti v kontexte employer branding-u.

 

 

 

   

Igor Tóth

Riaditeľ marketingu O2 Slovakia

 

Igor Tóth má bohaté skúsenosti v oblasti marketingu a v spoločnosti O2 pracuje už od roku 2008. Naposledy pôsobil na pozícii vedúceho oddelenia komerčného marketingu, kde bol zodpovedný za riadenie marketingových aktivít v segmente rezidenčných aj biznis zákazníkov. Ešte predtým zodpovedal za marketingové akvizície, lojalitu, retenciu a oblasť marketingového prieskumu. V roku 2011 absolvoval stáž ako analytik pre zákaznícku skúsenosť v centrále Telefónica Europe v Londýne. Predtým ako nastúpil do spoločnosti O2, pracoval v oblasti marketingového prieskumu v spoločnosti T-Mobile. Igor tiež pôsobí ako externý prednášajúci na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. 

 

 

   

Juraj Chromiak

HR riaditeľ, MEDUSA GROUP s.r.o.

 

Vyrástol som v Slovak Telekome, kde som sa venoval salesu a neskôr trénovaniu.
Po 3,5 roku som sa rozhodol posunúť do agentúry, začal som v Manpower, kde som v Žiline rozbehol sekciu permanent placement, neskôr som sa stal mentorom konzultantov.
Aktuálne som na pozícii HR Riaditeľa v Meduse. Som tu 3 roky a za túto pomerne krátku dobu som tu zažil všeličo :).
Nie som ten najštandardnejší HRista na svete, oceňujem praktickosť a otvorenosť. 

 

 

 

   

Magda Hajková

HR Manager, IFE-CR, a.s.

 

Magda pracuje štvrý rok vo výrobnej spoločnosti IFE-CR, rok na pozícii HR manažérka. Jej parketou je hlavne rozvoj zamestnancov. Je pyšná na rozvojový projekt Generation 4 People, ktorý v IFE-CR rozbehli pred dvomi rokmi a zamestnancom prináša úžitok. Magda pracuje s ľuďmi na rôznej úrovni, rôznymi metódami, i v tom jej pomáha psychologické a psychoterapeutické  vzdelanie.  Magda rada cestuje, objavuje chute a vône juhovýchodnej Ázie a v mori je ako ryba vo vode.

 

 

 

   

Miroslava Cehelská

Employer Branding Project Manager, IBM Slovensko, s.r.o.

 

Miroslava začala pracovať na Slovensku od marca 2003, bola súčasťou budovania európskeho Dell biznis centra v Bratislave, kde pracovala na oddelení HR a bola zodpovedná za množstvo recruitment aktivít lokálneho aj európskeho rozmeru. Počas jej pôsobenia na pozícii Recruitment manažérky, Dell Bratislava vzrástol na počet 1200 zamestnancov. Neskôr pôsobila v európskej centrále Dell v Londýne, kde bola zodpovedná za európsky program pre MBA kandidátov a neskôr ako HR pre finančné oddelenie opäť v Bratislave. Pred nástupom do spoločnosti Dell, Miroslava pracovala 2 roky v Prahe pre medzinárodne headhunterské spoločnosti. Pôsobila dlhé roky ako aktívna členka v študentských organizáciách AIESEC a Junior Achievement Slovensko a má rada prácu s mladými talentami. Má vyštudovanú Ekonomickú univerzitu v Bratislave, špecializáciu Personálny Manažment. Miroslava je hrdá mama dvoch šikovných synov Bruna a Olivera. V súčasnosti pracuje ako Employer Branding Project Manager a University Relations koordinátor pre spoločnosť IBM International, Bratislava. V januári 2017 úspešne ukončila certifikát Employer Branding College Australia, pod dohľadom pána Bretta Minchingtona, uznávaného celosvetového lídra v oblasti budovania značky zamestnávateľa. Pred nástupom do IBM pracovala 3 roky ako HR Lead pre úspešnú slovenskú start -up firmu 3070 zaoberajúcu sa dizajnom a výrobou kreatívnych riešení pre európske značky mimo Slovenska.

 

 

 

   

Juraj Vinš

HR marketing & Employer Branding Specialist, IBM Slovensko, s.r.o.

 

Juraj začal svoju kariéru počas štúdii na vysokej škole ako freelance prekladateľ, neskôr ako analytik v politickej strane a asistent poslanca NR SR. Absolvoval rok štúdii v Londýne na University of Greenwich a bakalára na Bratislavskej Medzinárodnej škole liberálnych štúdii. V IBM pôsobí 4 roky, počas ktorých prešiel pozíciou sourcera, recruitera a momentálne sa venuje employer brandingu. Jeho najsilnejšou stránkou je digital marketing a social media. Okrem IBM sa venuje grafickému dizajnu a organizuje koncerty a iné eventy na Slovensku.

 

 

 

   

Marcela Krajčová

HR manažér, Philip Morris Slovakia s.r.o.

 

Po viacerých projektoch v oblasti riadenia zmeny, ktoré riadila na globálnej a regionálnej úrovni v spoločnosti Mondelez International sa Marcela vraciaopäť do HR oblasti. V súčasnosti pôsobí ako HR Manager v spoločnosti Philip Morris Slovakia. V minulosti pôsobila ako HR Business partner pre rozvoj, vzdelávanie a talent acquisition v Mondelēz European Business Services Center. Pracovala na lokálnych a medzinárodných transformačných projektoch a bola súčťou zlúčenia a vytvorenia Jacobs Douwe Egberts.
Cenné vedomosti a skúsenosti získala Marcela v HR konzultingu, kde dizajnovala a realizovala projekty rozvoja, výberu, hodnotenia a diagnostiky. Blízko má i k neziskovému sektoru, kde ako zamestnanec alebo dobrovoľník pôsobila 7 rokov. 
Ako vyštudovaný andragóg sa snaží kontinuálne vzdelávať. Získala HOGAN, MBTI, NPL Practitioner certifikáciu, absolvovala viacero coaching výcvikov, workshopov, tréningov, konferencií ako účastník, či prednášajúci. 
Marcela má rada poznanie, autentickosť, nekonečné hlboké rozhovory, cestovanie, spievanie, dobíjanie energie inšpiratívnymi ľuďmi, športom a smiechom. 

 

 

 

   

Ivette Lešundáková

Director Human Resources, Asseco Solutions, a.s.

 

Nikdy som si nemyslela, že sa v živote budem venovať personalistike, verila som, že skončím v marketingu.

Moja kariéra bola však definovaná prvým pracovným dňom a dnes využívam skúsenosti z HR vo výrobe, banke, či IT. Veľmi rýchlo som však porozumela tomu, že ani kvalitná práca HR sa nepredá sama a treba jej pomôcť. Keď dnes zavádzam nový hodnotiaci model, odmeňovanie alebo benefit, patrí k tomu patričné promo, s ktorým sa zamestnanci dokážu stotožniť a následne tak lepšie predať i externému svetu. Človek tak zrazu s prekvapením zistí, že dve zdanlivo odlišné oblasti, ako HR a marketing, vedia spolu tvoriť mimoriadne funkčný a komplementárny celok. 

 

 

 

   

Dalibor Slávik
Managing Partner, SLÁVIK & STELL s. r. o. 

 

Dalibor promoval v roku 2002 na Technickej Univerzite v Košiciach a svoje prvé pôsobenie spojil so Železiarňami Podbrezová. Od roku 2004 buduje sieť kontaktov ako Executive Search konzultant. Od roku 2014 sa venuje značke zamestnávateľa. V októbri 2015 realizoval v Bratislave svojho druhu prvý Employer Branding Masterclass s renomovaným Brettom Minchingtonom. Práve pod jeho vedením aktuálne študuje Employer Branding College.

 

 

 

   

Zuzana Boorová
HR manager 


Od začiatku svojej profesionálnej dráhy pôsobí v oblasti HR, po ukončení VŠ začínala v spoločnosti Chemolak Smolenice a.s. 
S ročnou prestávkou, kedy pôsobila v PCA Peugeot Citröen Slovakia, pracovala   od  roku 2001 v oblasti automotiv pre nemecké nadnárodné spoločnosti ZF a Boge Elastmetall v Trnave. 
Od roku 2006 pôsobila na pozícii HR manager a zároveň je prokuristkou spoločnosti Boge.
Spolu s manažérskym tímom sa spolupodieľala opakovaných preskladneniach v rámci koncernu, aktívne sa zúčastňovala na komplexnej reštrukturalizácii celej spoločnosti, počas rokov 2011-2014  bola zodpovedná za vznik HR shared services centra pre 5 výrobných závodov na Slovensku, kde nastavila funkčnú štruktúru a zoptimalizovala všetky HR procesy.
Popri práci HR manažérky aktívne pôsobila v Zväze strojárskeho priemyslu, Zväze automobilového priemyslu, je členkou predstavenstva HRcomm, kde vedie západoslovenský regionálny klub. 
Vo svojej praxi kladie dôraz na korektnú spoluprácu, otvorenú komunikáciu a profesionalitu. 

 

 

 

   

Martin Malo
Chief Executive Officer, Trenkwalder, a.s.


Martin Malo po úspešne ukončenom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartoval svoju profesijnú dráhu v roku 2006 ako Sales Manager pre spoločnosť NMS.
Po troch rokoch obchodovania na českom, maďarskom a slovinskom trhu prechádza do personálno-poradenskej spoločnosti Trenkwalder.
Behom ôsmich rokov pôsobil na pozíciach od Key Account Manager, cez Regional Director, neskôr Business Development Director až po Chief Sales Officer, vrátane funkcie člena predstavenstva.
Po štyroch rokoch riadenia obchodných záležitostí slovenskej a českej divízie Trenkwalder sa vo februári v roku 2017 presúva do čela spoločnosti, na pozíciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva.
Jeho absolútnou prioritou je poskytovať kvalitné personálno-poradenské služby s vysokou pridanou hodnotou.

 

 

 

   

Naďa Vavríková

Manažérka operatívnych služieb HR, O2 Slovakia, s.r.o.

 

Naďa v oblasti ľudských zdrojov pôsobí už viac ako 10 rokov (od roku 2005). Svoju kariéru začínala v spoločnosti Avon Cosmetics. Vyskúšala si aj prácu senior konzultanta v personálnej agentúry Business Essentials. V roku 2008 nastúpila do spoločnosti O2 Slovakia, kde aktuálne pôsobí na pozícii Manažér operatívnych služieb ĽZ a zodpovedá za nábor a výber zamestnancov, adaptačný proces, personálnu, pracovnoprávnu a daňovú agendu, spracovanie miezd, tréning a rozvoj. Študovala na Univerzite Komenského v Bratislave - Právnicka fakulta, odbor Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia.

 

 

 

   

Ivana Repová
Human Resources Director, ST. NICOLAUS – Trade, a.s.

 

Od roku 1997 pôsobí v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v súkromnej sfére, z toho 14 rokov v automobilovom priemysle a ostatné 3 roky v sektore FMCG. Ako HR Manažérka má viacročné skúsenosti so zavádzaním, optimalizáciou a riadením procesov personálneho manažmentu v prostredí globálnych spoločností 

Podieľala sa na riadení medzinárodných i lokálnych projektov „Green field“, Due Dilligence, Sarbanes Oxley Act, implementácii štandardov podľa noriem ISO/TS 16949 - manažérstvo kvality, ISO 14001 - životné prostredie a OHSAS 18001 - bezpečnost pri práci.

V súčasnosti zastáva funkciu Human Resources Director v spoločnosti ST.NICOLAUS Group, kde riadi a koordinuje oblasť Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku.

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Univerzite Komenského Bratislava v odbore Sociálna práca a personálny manažment. Je absolventkou štúdia MBA Senior Executive na Nottingham Trent University.

Je členkou sektorovej rady projektu MPSVaR pod názvom Národná sústava povolaní a  podieľa sa na tvorbe kvalifikačných profilov povolaní vo vybraných sektoroch hospodárstva SR. Okrem toho aktívne pôsobí v medzinárodnej charitatívnej organizácii LIONS Clubs International.

 

 

 

   

Roman Kollár
Senior HR and Communication Manager, Embraco Slovakia, s.r.o.

 

Roman Kollár absolvoval v roku 1986 Katedru biochemickej technológie STU, kde v roku 1991 ukončil aj internú ašpirantúru. V rokoch 1992–7 pôsobil ako vedecký pracovník v National Institutes of Health, USA. Po návrate pracoval ako odborný asistent na Chemickej fakulte STU (1997-8) a v spoločnosti Sanofi Pasteur (1998-9) ako Produktový manažér.

Od septembra 1999 začal pracovať v spoločnosti Heineken Slovensko a.s. – najskôr ako manažér kvality v pivovare v Nitre (1999), ďalej ako manažér výroby v pivovare v Nitre (2000) a v pivovare v Hurbanove (2001). V rokoch 2002-4 zastával pozíciu riaditeľa pivovaru v Nitre.

Po ukončení výroby v pivovare v Nitre sa stáva členom predstavenstva spoločnosti Heineken Slovensko a.s. ako riaditeľ obchodu s jačmeňom a sladom (2004). 
V rokoch 2006-2015 pôsobil v  Heineken Slovensko a.s. ako riaditeľ pre ľudské zdroje.

Od mája 2015 zastáva pozíciu Senior manažéra pre ľudské zdroje a komunikáciu v spoločnosti Embraco Slovakia.

 

Exkluzívni partneri
Hlavný partner
Partneri