Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022

27. október 2022 |14:15 – 15:45  | WEBINÁR 

 

Prinášame vám nový termín odborného výkladu k aktuálne prijatej novele Zákonníka práce účinnej od 1. novembra 2022.


Webinárom vás prevedú:

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ, Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária a

Zuzana BOOROVÁ, Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov zo spoločnosti SLOVNAFT. 

 

Čomu sa budeme na webinári venovať?

„8 podstatných zmien v Zákonníku práce s účinnosťou od 1.11.2022“

  1. Pracovná zmluva a jej náležitosti po novom
  2. Písomná informácia a podmienky jej platnosti
  3. Doručovanie a úložná lehota po novom 
  4. Zvýšenie ochrany vybraných skupín zamestnancov
  5. Otcovská dovolenka v ustanoveniach ZP 
  6. Zmeny pri skončení pracovného pomeru
  7. Dve nové práva odborovej organizácie a dve nové povinnosti zamestnávateľa
  8. Zmeny týkajúce sa náležitostí dohôd s „dohodármi“ 

 


Rozsah: 1,5 hod (14:15 – 15:45)

Platforma: ZOOM


Uzávierka prihlášok: 26. októbra 2022 (streda)

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm - 20 Eur / 1 účastník (Zoznam členov TU)
Cena pre nečlena HRcomm 40 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
Členovia platformy GroWith HRcomm - ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm
TU)
Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA


Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 122. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.