Novela Zákonníka práce účinná od 1. októbra 2022 - ZRUŠENÝ TERMÍN

 

4. október 2022 | WEBINÁR | 14:00 – 16:00

 

ZRUŠENÝ TERMÍN:

Touto cestou by sme Vás chceli informovať o zrušení webinára „Novela Zákonníka práce účinná od 1. októbra 2022“ s JUDr. Dagmar Zukalovou z dôvodu, že vládny návrh novelizácie Zákonníka práce nebol v NR SR do dnešného dňa prerokovaný a schválený. 

Našim cieľom je pripraviť pre Vás webinár k prijatému zneniu novelizácie Zákonníka práce, z toho dôvodu pre Vás webinár pripravíme v novom termíne, a to bezprostredne potom ako novela Zákonníka práce bude publikovaná v Zbierke zákonov.

 

Prinášame vám odborný výklad Novely Zákonníka práce účinnej od 1. októbra 2022, ktorý zahŕňa množstvo tém, ktoré momentálne rezonujú vo vašich spoločnostiach v súvislosti s touto témou.

 

Webinárom vás prevedú:

JUDr. Dagmar ZUKALOVÁ, Advokátka a konateľka, Zukalová - Advokátska kancelária a

Zuzana BOOROVÁ, Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov zo spoločnosti SLOVNAFT. 

 

Čomu sa budeme na webinári venovať?

  • Prehľadu zmien od 1.10.2022,
  • poskytovaniu informácií zamestnancom, 
  • náležitostiam pracovnej zmluvy, 
  • otcovskej dovolenke + prepojeniu na novelu sociálneho poistenia – nárok na materské otcov,
  • zrážke stravného, preddavku FP na stravovanie a
  • zmenám v dohodách. 

 

Rozsah: 2 hod (14:00 – 16:00)

Platforma: ZOOM

 

Uzávierka prihlášok: 3. októbra 2022 (pondelok)

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm - 20 Eur / 1 účastník (Zoznam členov TU)
Cena pre nečlena HRcomm 40 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)
Členovia platformy GroWith HRcomm - ZDARMA (informácie o GroWith HRcomm TU)
Študenti a pedagógovia VŠ - ZDARMA


Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 122. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.