Rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

22. január 2015, Bratislava  (Kominárska 2, Budova DOPRAVOPROJEKTu)
odborný seminár

 

Registrácia účastníkov: 8:30 - 9:00
Odborný program: 9:00 - 12:00

 

 

Odborný garant: Ing. Vladimír Tonka, generálny sekretár Zväzu zamestnávateľov energetiky Slovenska a člen Porady generálnych sekretárov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

 

Hostia: Ing. Mária Šulavíková, Odbor pracovných vzťahov, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

 

Na seminári budeme diskutovať o týchto témach :

  • čo priniesla novela Zákona o kolektívnom vyjednávaní
  • 3 zásadné rozdiely medzi predchádzajúcou právnou úpravou a terajšou
  • rozširovanie odvetvových kolektívnych zmlúv na ďaľšie firmy v odvetví 
  • best practice z procesu prípravy a vyjednávania kolektívnej zmluvy

 

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - ZRRĽZ 40,- EUR/1 účastník 
základná cena 65,- EUR/1 účastník.

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie,  prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 21. januára do 14:00 hod.

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po workshope vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet ZRRĽZ č. 2622190573/1100, VS: 215. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať