Sociálny fond, benefity a zdaňovanie príjmov

8. marec 2016 - Košice, priestory spoločnosti VSE Holding, a. s.
odborný seminár

 

Organizátor:
Markéta Hritz, vedúci úseku ĽZ, VSE Holding a.s.


Odborný garant:
Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe.

 

Cieľ seminára - problematika tvorby, reálneho využitia a zdaňovania príspevkov zo Sociálneho fondu. Okrajovo sa dotkneme aj témy zdaňovania príjmov.


Program seminára:

08:00 - 08:30 - registrácia účastníkov

08:30 - 10:45 - odborný program    

10:45 - 11:15 - prestávka

11:15 - 13:00 - odborný program

 

Podujatie je z dôvodu nízkeho počtu účastníkov zrušené!!!

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm 40,- EUR/1 účastník 
základná cena 65,- EUR/1 účastník.
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie,  prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 
 
Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 4. marca 2016 
 
Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po workshope vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 316. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.