Stredoslovenský regionálny klub - Gamifikácia vo firemnom vzdelávaní, výbere a onboardingu zamestnancov

19. jún 2018 – Žilina (Banka Žilina, Legionárska 1)

13:00 - 17:00 │ workshop

 

Odborný garant: Marek BOBÁK, riaditeľ sekcie Ľudské zdroje, Stredoslovenská distribučná, a.s. 

 

Na podujatí sa o svoje skúsenosti s Vami podelí:

Oliver Šimko, Founder and Gamification designer, Luducrafts

 

Čo sa skrýva pod nálepkou gamifikácie a prečo sa o nej oplatí premýšľať v kontexte HR?

  • Motivácia a ako s ňou pracujú hry
  • Čo sú kľúčové nástroje gamifikácie a ako ich používať?
  • Case studies - ako môžu vyzerať príklady z praxe? 
  • Ako namiešať gamifikáciu správne? Hands-on cvičenia v podobe doskovej hry
  • Na čo si dať pozor? Tipy a triky
  • Diskusia


Program:

12:30 – 13:00

 

Registrácia účastníkov

 

13:00 – 14:30

 

Odborný program

 

14:30 – 14:50

 

PRESTÁVKA

 

14:50 – 17:00

 

Odborný program

 

 

Uzávierka prihlášok:

Prihlásiť sa na podujatie môžete do 15. júna 2018.

Počet účastníkov je limitovaný na 20, preto Vás prosíme o včasnú registráciu.

 

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR

základná cena 65,- EUR / 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie.

 

Spôsob úhrady:

na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 118. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:

Banka Žilina

Legionárska 1

010 01 Žilina

(mapka TU)

Partner
Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať