Stredoslovenský regionálny klub – Interná alebo "inferná" komunikácia?

29. november 2018 – Žilina (Banka Žilina, Legionárska 1)

13:00 - 16:30 │ workshop

 

Odborný garant: Marek BOBÁK, riaditeľ sekcie Ľudské zdroje, Stredoslovenská distribučná, a.s. 

 

Na workshope sa budeme venovať tomu, ako uchopiť problematiku Internej komunikácie, ponúkneme účastníkom inšpiráciu a best practice, ale zároveň poukážeme aj na to, na čo netreba zabúdať pri jej nastavovaní a hodnotení jej efektivity.

 

Hostia:

Martin ONOFREJ - zakladateľ a prezident, AICO (The Association for Internal Communication)

Katarína KOSTOLÁNI - špecialista internej komunikácie, Poštová banka, a.s.

Mária ČIČKOVÁ - Špecialistka zamestnaneckých vzťahov, Kia Motors Slovakia s.r.o.

Václav BOBÁŇ - Špecialista internej komunikácie, Kia Motors Slovakia s.r.o.

 

Program:

12:30 – 13:00

Registrácia účastníkov

13:00 – 14:30

Odborný program

14:30 – 14:50

PRESTÁVKA

14:50 – 16:30

Odborný program

 

Uzávierka prihlášok:

Prihlásiť sa na podujatie môžete do 28. novembra 2018.

 

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR

základná cena 65,- EUR / 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie.

 

Spôsob úhrady:

na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 118. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:

Banka Žilina

Legionárska 1

010 01 Žilina

(mapka TU)

Partneri
Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať