Stredoslovenský regionálny klub - Nastavovanie manažérskych KPI

25. jún 2015 - Banská Bystrica (priestory spoločnosti Alfa Bio, Kremnička 71)


Odborný garant: Marek BOBÁK, HR Director, Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s. 
Hostia: Peter LACKÓ, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

 

Cieľom workshopu je výmena skúseností v oblasti nastavovania KPI manažérom spoločnosti - po jednotlivých úrovniach riadenia. Budeme sa venovať téme kolektívnych vs. individuálnych KPI, spôsobu a frekvencii ich merania ako aj vyhodnocovaniu dopadu na hospodárske výsledky.
Workshop bude pozostávať z prezentácie a diskusie ako aj z praktickej časti - "Business case z praxe slovenských firiem v oblasti tvorby KPI".

 

Program:
08:30 - 09:00 - Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 - Odborný program
10:30 – 10:50 - PRESTÁVKA
10:50 – 12:30 - Odborný program 


Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 24​. júna 2015 

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 115. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať